Asbestos_Roof_Tile__Steps_To_Avoid_Health_Hazards

Asbestos_Roof_Tile__Steps_To_Avoid_Health_Hazards


אריח גג אסבסט: צעדים למניעת סכנות בריאות לא תקינה


338סיכום:

מבוא:

גג האסבסט הינה בעצם שכבות קירוי לא מריח טוב בידי אסבסטוס. הינה מסובך ממינרלים מן הטבע שיש להם סיבים מן הטבע. איכותן הסיבית בידי אסבסט נחשבה שימושית בתכשירי סטודיו יחודיים. לדוגמה בידוד צנרת, פלוטיליה, וחסימת אש. משאבי גג אחרים כמו שלבקת חוגרת, עיזים, לוקח ואריחי גג הוכנו ואלו הנם באמצעות אסבסט.

הסיכונים על ידי אריח גג אצל אסבסט:

אריחי גג אסבסט מסוכנים לחימום …

מילות מפתח:גוף המאמר:

מבוא:

גג האסבסט הנו למעשה מעטה קירוי מסריח על ידי אסבסטוס. הנו לא פשוט ממינרלים טבעיים בעלי סיבים מן הטבע. תמלול הקלטות לבית משפט הסיבית של אסבסט נחשבה שימושית במשאבי כיתות מיוחדים. לדוגמא בידוד צנרת, פלוטיליה, וחסימת אש. מוצרי גג מאפיינים למשל שלבקת חוגרת, עיזים, מבקש ואריחי גג הוכנו והן הינם באמצעות אסבסט.

הבעיות בידי אריח גג על ידי אסבסט:

אריחי גג אצל אסבסט מסוכנים לבריאות מכיוון שחלקיקי אסבסט המשתחררים מהאריחים יכולים להביא למפגעים מסמכים רפואיים בדרכי הנשימה. סכנות בריאות הללו מתרחשות כאשר סיבים נשימים משתחררים לאוויר ואז נשאפים בגופכם. מוצרים המכילים אסבסט מחולקים לשתי קטגוריות פריך (ניתן להפחתה לאבקה בלחץ יד) ואינם שבירים. ההשתמשות בחומרים המכילים אסבסט לא פריה הוא אינו מזיק מכיוון שהם אינן משחררים סיבי אסבטוס מסוכנים לאוויר. הסוג של זה של חומרים כימיים הוא לא משחרר סיבים קל אז העסק שלך משפיע עליהן מכנית דרך תוספות, מקדחות ומסורים.

שלבי הגנה:

6 שלבי שמירה רצויים למניעת שחרור סיבי אסבסט במועד הסרת אריחי הגג אצל אסבסט. בשלב הראשוני, חייבים לערב מיד כלי קירוי עם חומרים לא שבירים (זפת, דורש, אספלט). ערבוב זה חלק אודות סיבי האסבסט, יכול למנוע את אותו שחרורם ונמנע משאיפה. השלב נוסף בסיסי את אותה הטכניקות ההסרה הבטוחות, שלהן משתמשים פשוט בכלים בעבודת יד כגון אתים ופטישים ע"מ להפשיט את אותם גורם הגג של הבית מהבניין. שלב שלישי ממליץ להרטב אחר האסבסט ערב שמפריעים לאותו אחד. צעד הגנה רביעי מכסה רק את צורת הטיפול בחומרים במועד ההסרה ובסיומה. הצעד מספר חמש מציין שוב ושוב שעובדים שמסירים רק את מוצרי הגג של הבית צריכים להיות בקיאים ומוסמכים בהתאם לתכנית הכשרה מספיקה בידי EPA.

עכשווי להסרת אריחי גג אסבסט:

לפי החוקים של OSHA כולם העובדים עם חומרי הדברה המכילים אסבסט מוצאים לנכון ללבוש ציוד ומכשירים נשימה ואמצעי גיבוי פרטיים נלווים בזמן כל הליך ההסרה. יש הרבה חוקי שונות של ארצנו וגם הפדרליות המסדירות את הסרת אריחי הגג על ידי אסבטסוס וחומרים מגוונים המכילים אסבסטופ.