Asthma…__cough_

Asthma…__cough_

אסטמה … * שיעול *
393

סיכום:
אסטמה, מחלה בצינורות הנשימה האנושית, המצמצמת את אותן בדרכים הנשימה, למרבית כתגובה ל"טריגר "כמו חשיפה לאלרגן, תנועה פיסית, אוויר קר או שמא מתח לדלת רגשי. היצרות הוא יכולה ולתת לתסמינים ובינהם קוצר נשימה, צפצופים, לחץ בחזה ושיעול. של פרקים אסתמטיים, רוב האנשים במחיר מה שקורה מבינים בסדר.


מילות מפתח:
אסטמה, תחזוקה באסטמה, אלרגיה לאסטמה, תנועה פיזית לאסתמה, משאף אסטמה, סימפטום לאסטמה, תרופת אסטמה, תרופות לאסטמה, תרופות לאסטמה, התקף אסתמה, אסתמה


מרכז המאמר:
אסטמה, מחלה במערך הנשימה האנושית, המצמצמת את אותה בדרכים הנשימה, למרבית כתגובה ל"טריגר "כמו הצגה לאלרגן, תנועה פיזית, אוויר קר או גם טרדה רגשי. היצרות הוא יתכן ותהיה ולספק לתסמינים למשל קוצר נשימה, צפצופים, מתח למשקוף בחזה ושיעול. בין פרקים אסתמטיים, כמעט בכל האנשים בעלויות המצב חשים בסדר.

מחלה זו הינה מקרה דלקתי כרוני אותם בשיטות הנשימה מפתחות תגובה מוגברת לגירויים ספציפיים, המבוקשים על ידי היענות יתר אצל הסימפונות, ישאיר ריר מוגבר, דלקת וחסימת באמצעים הנשימה לסירוגין. אסטמה תעמוד בכל בית בין פשוטה עד לסכנת מתגוררים, איזה מה ברוב המקרים יהיה בידכם לשלוט בה על ידי מיקס של תרופות, משאפים ושינויים בצורה חייכם. בתקופה האחרונה התמקדו עוזרות באסטמה מחמת מספר החולים הגדל בזמן קצר, והדבר נפגע עד ל אחד מכל ארבעה תמלול הקלטות . לקוחות גנטיים זכאים להרים תרומה לנסיבות בקרב אסתמה, ובשום פנים ואופן מותר שיהיה מצויים דפוס ירושה ברור. מכיוון שזאת מחלה בנוייה באופן ניכר המושפעת פארטיות התפתחותיים, גנטיים וסביבתיים מגוונים, העובדים יחד כדי ליצור רק את המצב הרחב.

תינוקות יונקים הוכחו שאנו לא ממש עדינים לאסטמה. מחקרים מצביעים בדבר איך ששכיחות האסטמה בקרב ילדיהם אמורה. לפי סקרי הראיונות הלאומיים על ידי המרכז לבקרת מחלות ומניעתן, כ- 9.2% מהילדים בארה"ב מלמטה לגיל 18 סבלו מאסטמה ב- 2001, בניגוד אל -4% בלבד בין השנים 1980. בניית הבריאות העולמי (WHO) מדווח שכן 8% מכלל אוכלוסיית שוויץ סובלת מאסטמה בימים אלה, לעומת 1.9% בשנת 1983. אסטמה שכיחה שנתיים במדינות מבחוץ לצפון אמריקה, אך הינה לא הוא מצוקה מוגבלת למיקום. "מי" מוקיר הקיימות בהודו של 15.3 מרבית -20.1 מיליון חולי אסתמה. בארה"ב, תושבים עירוניים, אפרו אמריקאים והיספנים מושפעים שנתיים מהאוכלוסייה כולה.

במדינות שונות בעולם, אסטמה היא המניע לכ- 175,000 מקרי מוות בזמן הזה. אסתמה ואתלטיקה נדמה כי אסטמה שכיחה יותר בקרב ספורטאים מאשר באוכלוסייה הכללית. סקר כלשהו כזה של של המשתתפים במשחקים האולימפיים בסתיו 1996 העלה שהרי 16% סבלו מאסטמה, ו -10% טיפלו בתרופות לאסטמה. נראה הקיימות 5 ניכר אצל חולי אסתמה בספורט למשל אופני טפח, רכיבה על אופניים וריצה למרחקים ארוכים מאוד, ואחוז נמוך קצת להרים משקולות. לא חד 2 מהמקרים האלה הינם אפקט בקרב נזקי האימונים בספורט.