Astute_Pricing_by_Sales_Representatives_can_Expand_Profit

Astute_Pricing_by_Sales_Representatives_can_Expand_Profit

תמלול הקלטות מוצדק על ידי נציגי מכירות יכול ולשפר את אותם הרווח
מחבר: ג’ון פ. טאליץ ‘
google.com/articles/business_and_finance/article_4849.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


זכוכית שבירה השיטות הבטוחות להגביר את התועלת הנו פריסת חומרי מכירה המתמחרים מהסתכלות ממשית את אותם המוצרים והשירותים של העסק שלך. המחיר המעודכן עלול להגביר את אותן התועלת 2 שנים מאפשר שכלולים בנות המוצרים שנמכרו אם הפחתות ב- SG&A. למשל, שיפור על ידי 1% במחיר מרחיב את אותם הרווח התפעולי בכ- 12% ואילו שיפור בקרב 1% במחיר הסחורות שנמכרו (COGS) עד סכום הכסף המכירה, הכלליות והניהוליות (SG&A) היגויני חייבים גידול תפעולי של כ- 8%. תמלול שיחות 2 שנים מ -2% בהתאמה. (1)


היוון אינם הולם מצמצם את אותו הרווחים אם דרמטי. ניתוח TopMarks העלה כי קיצוץ סכומים בקרב 0.5%, 1% ו -3% הפחית אחר היתרון הגולמי בכ -2%, 3% ו -10% בהתאמה. (1)

מתופעל להקצות שיקול הכירא לתמחור לנציגי מכירות שהוכשרו נכון שהוכיחו אפשרות לתת במסגרת ערכו המועבר המלא. למעשה, האדם שפונה כפי שהוזכר לצרכים של הלקוח להפחתת מחיריהן של התפעול אצל משך החיים של החפץ או המוצר אם הפלוסים פיננסיים שונים. תמלול הקלטות גוגל ל גישת קידום מכירות הוא, סכום החפץ או המוצר הוא פונקציה על ידי החזר השקעה משתלמת ובשום פנים ואופן מותר שיהיה עלות.

פרסום בתבנית תשומת לב כולל שנמסר מחייבת נציגי עסקאות להכיר את אותה עסקיהם בידי לקוחותיהם ונוסחאות נדרש רווח. השלמת בניית הגיע אמורה לתכנן ידיעה על: 1) שווי ספציפיות למעוניין ונתוני סכומים (כולל הצעות מחיר זכויות והפסדים) ו- 2) סוגי מספר של מתחרים רעיונות חשיבות. על כן חמושים, נציגי הזמנות יוכלו:


> דומה את אותה הלקוח שרצוי לשדרג רחבה את המחירים אם הרווחים העסקיים שלכם בידי פתרון מוצר הטיפוח / ההעברה שהם כבר מציעים;

> ציטט את אותה מחירם חדש שמצוין על ידי הקשר מכיוון מחירי שוק הדירות להשכרה, עמדות העלויות הנוכחיות זה או אחר אצל הלקוחות והנהלת יעדי התעריפים מוכרחה שנציג המכירות ישיג; ו;

> הימנע מהשארת כסף על אודות השולחן.

ברוב המקרים, פונקציות משתנות שלכל זכוכית מהן קריטריוני הקנייה שלהן מתופעל קלט להחלטת הרכישה. הכרחי, על כן, שנציג מכירות יבין את אותן קריטריוני הקנייה של כל כך לוקח החלטה או שמא משפיע על מנת לבחור רק את מידת היגד המכירות המדגיש את ביצועי המוצר וכלכלתם, האחריות, מסכימות כלים, חברת ועוד ‘.

בסוף, שקיבלתם סכומי כסף נמצאת באופן משמעותי אם וכאשר מקצועי ונציג הזמנות מבנה ומתקשר את העסקה. צורת תכנון מחירם שדרוש לא פחות מתג מחירם. חלקים מחוץ לחשבונית ובינהם הנחות נפח, הנחות לסיום השנה, תנאי לשלם לו, הנחות והובלה יש להם זכאות להשפיע בדבר תפיסות מחיריהן של הזוג.

(1) ההשלכות מבוססות על אודות דגימה אנליטית בידי TopMarks על ידי בתי חרושת הנשלטות בתעשייה ונסחרות בבורסה.ZZZZZZ