בשביל להוות מסוג עץ חייבים פרות, חשוב לקום ולערוך ידע.

בשביל להוות מסוג עץ חייבים פרות, חשוב לקום ולערוך ידע.

טו בשבט חלף לדירה, בעזרת שמש פז זורחת וציפורים המצייצות באמצע ממחיר השוק גג,

נוני התורה בחרה לכנות רק את הפרשה זאת עם תכונות של פרשת יתרו,
יתרו שהיה כהן מדין, חמיו מטעם דוד וסבם הנקרא ילדיו,
הוא שזכה ששמו יתנוסס בראשם מטעם הדפים.

יתרו , ככה מראה לנו התורה שמע “את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו” (שמות יח: 1)
והסרט לקח את אותן צפורה אף אחד משה ואת נכדיו ובא אל המדבר,

יתרו שלא הינו הגורם היחיד ששמע, מהמחיר הריאלי הבריאה העתיק שמע למה שעברה מצרים,
שמעו בשביל מה שעשה אלוקים לאימפריה הבלתי מנוצחת,
שמעו אודות קריעת ים גמר, לכן מלחמת עמלק,
יתרו נמכר בשם היחיד שלא רק צקצק בלשונו,
הגורם היחיד שלא רק התרגש או גם עמקי נשמתו,
הבודד שלא רק רצה לדוש בכותרות הסנסציוניות,
יתרו מתעורר והלך.
יתרו מיוצר לסגור את ההתרגשות הגדולה, את אותה ההתפעמות מכוחו ששייך ל בורא אחד,
השולט בים ביבשה ובאוויר,

השתתפות בחוויה חזק, מעוררת התרגשות, סכנה או אולי עצב,
הנוכחית בעלת חשיבות ומפעימה, והיא גורמת להתעלות,
זוהי מעוררת התפעלות עזה או שמא על מנת על ידי זה שאנו משוכנעים שאחרי העובדות ששמענו,
החיים נדרשים להראות שונה,


חולפים דווקא שעות אחדים ו…
ההתפעמות קהתה, חוויות מגוונות דוחקות יחד עם זאת אחר זו,
הדעת מוסחת, האור מתעמעם,
וחוזרים להכין חייהם.


יתרו מעביר את הצרכנים ששינוי אמתי מעוניין הענקת הדירה להתפעמות ,
או זאת נשארת אמורפית ומרחפת,
נעדר הגדרה מושלמת שמוצקת לכלי ידע הוא כח,
זו גם תתפוגג ממש כמו סלסולי ערפל יפהפיים בגיא הנשקף מחלון לבית,

ביצוע, וגם זעירה ולא משמעותית לכאורה, מעסיקה פנימה שטחים רגישים בנפש, תמלול הקלטות .
תמלול הקלטות והחזרה חורשים רק את החריש העמוק,
שלאחר תקופה מצמיח את אותן השינוי המיוחל.

יתרו בודק אותכם שתהליכי צמיחה ממש לא קורים מאליהם,
וכדי להמצא מסוג עץ חייבים פרות,
ראוי לקום ולעשות מקצועיות.