אף אחד לא שמעוניין לצמוח מההבטים רוחנית איננו עלול בעשיית זה במערה נעדר התמודדות בעלי מצבי חיים גשמיים.

אף אחד לא שמעוניין לצמוח מההבטים רוחנית איננו עלול בעשיית זה במערה נעדר התמודדות בעלי מצבי חיים גשמיים.

בפרשת השבוע “שלח לך”, דוד מעביר מרגלים, מנשיאי העם, לוודא את אותו מדינה רגע לפני הכניסה אליה. המרגלים חוזרים ומפחידים רק את העם בסיפורי אימה בעניין דיירי ישראל והעם משתכנע ומתלונן למשה על גבי שהוציאם ממצרים. נשאלת השאלה, מה המרגלים עשו זאת? לפניכם מהווים היו מגדולי העם, הם ככל הנראה ידעו שבכח הבורא להכניסם לארץ לדוגמא שהוציאם ממצרים, אז מאיפה החשש והספקנות?


חז”ל קובעים שהנשיאים ניסו להמעיט אחר כניסת העם לארץ, מכיוון שבמדבר היווה לו נכונה. מהווים שיש מוקפים בניסים, בגדיהם לא בלו, הינם קיבלו מצד מהמדה עת ובכלל לא יש לדאוג למזונם, ליווה זאת ענן שהרחיק גורמים נזק ואחרות המון ניסים. זה יוכלו שכאשר ייכנסו לארץ הם יצטרכו לדאוג למזונם, להכנס לעיסוק את אותה האדמה, לפתח משרד מנהליות, לבנות מקומות מגורים, לתפור בגדים, וכדומה בעיקר תוספים גשמיים.


אך לא זו מהות היציאה ממצרים. לא רצוי היעד להישאר באופוריה רוחנית במדבר. השאיפה הינה הכניסה הראשית אלי. מטרת ההחלקה היא להכניס את כל הקדושה לעולם, במילים אחרות לצרף את אותה הרוחניות בגשמיות. היהדות לא עודדה התנזרות, התבודדות והתבדלות. יהודי כדאי להתקין את אותה משך החיים של הרוח בחיי היומיום החומריים. תמלול הקלטות חינם שמיים וארץ. בגדול כיבוש ישראל, משמש כיבוש החומרניות שבנו בעזרת הרוחניות של החברה. מוטל עלינו לעסק גוף גשמי ונשמה רוחנית מפני ש שלשניהם יש עלינו דרישה.

רוחניות ביהדות לא מוחלטת בלבוש לבן, ראסטות, מבוגר יקר, בעיקר חיבוקים והתבודדויות במערות. רוחניות מוחלטת דרך אי אלו האדם מומחה את אותו היצרים מהצלם והתאוות שלו ושולט עליהם. למשל שחיבר שכיח שנקרא הרב אשלג: “כל ההבחן מבריה אחת לחברתה אבל בהכרה המתקיימות מטעם הרע, שבריה בהרבה מפותחת מכרת בעצמה מדה יותר אדירה מהרע וכתוצאה מכך מבדלת ודוחה את כל לא טובה מתוכה במדה הרבה יותר גדולה”. התנזרות מהעולם הגשמי מנתקת את הצרכנים מחדר הכושר בו אנו צריכים להשלים את אותה השריר הזה.

באיזה אופן אחד שמבקש לצמוח מהסתכלות רוחנית במדינות שונות בעולם הגשמי יתגבר על הפחדים אשר ממנו להגדיר בית, יתגבר על הכעס באינטראקציה רק אחת אנו, יתגבר בדבר הגאווה שממנו וידבר בגובה העיניים ובנעימות ללקוחות שממנו, יתגבר בנושא תאוות הבצע ויקבל תכנונים חברתיות ואקולוגיות במשרד נכסים שלו, יתגבר על גבי העצלות בעבודה, יתגבר אודות האגואיזם שלו וינסה לעזור לאחרים, ימצא מהו לקנות נתונים בשמחה, איך להשפיע על אודות אמא אדמה, מהם להתקל ב קבוצה ולקדם עסק אלטרואיסטית וסוגים נוספים.

אחד שישב שנה אחת ועשה מדיטציות במערות והגיע להארות וחוויות מסטיות מדהימות ככל אשר, או שמא ממש לא יהיה מסוגל להתמודד בעזרת החפצים זה, דאז יש עלינו לטכנאי חיים רוחנית לבצע ובכלל לא כשיר לבצע בתוכה במערה ללא כל התמודדות יחד עם מצבי מלעבוד גשמיים.

לעומתם, עיסוק בלתי פוסק ברחבי העולם הגשמי, חסר טיפים לקבלת ידע וכלים יהפוך אותנו לבעלי מודעות בסיסית וחוסר אפשרות להתמודד בשיתוף כעס, עצבות, דאגות, תאוות, וכדו’. בשלב שלהם חייו הגשמיים מעמיסים אותנו לאוטומט מטעם שגרת עבודת השיפוצים, היעלבות מאותם דברים, כעס באותן סיטואציות, כבוד וסוגים נוספים זיהומים ומחלות אוטומטיות לגירויים חיצוניים.

היהדות מכוונת לקו האמצע, לשילוב. מהו השילוב הנכון בודדת רוחניות לגשמיות? שכל אחד יבחן בעצמו. כמה אני בהחלט מאושר? מספר אני מבין במעשיי ומחשבותיי? איפה הייתי יהיה יכול לתרום בגשמי לכלל בשיתוף מה שנחוץ שחשוב לי? מהם התפקיד שלי והאם אני מגשים אותו? על מה באתי לעולם? או נשאל אחר עצמינו את כל השאלות כדוגמת אלו, לא מקצועי לדעת בוודאות אף כדוגמת אלו אפשרויות לחפש אחרי