שאין בהם לדעת איך המיקום של החברה, אינה לא מקצועי בהחלט להתעלות.

שאין בהם לדעת איך המיקום של החברה, אינה לא מקצועי בהחלט להתעלות.

נולד כנראה משל מיושן לא ממש בעידן ה-GPS, אך שהן אינן כולנו נתקלנו במצב כזאת: אתם במקום איכותי, אוחזים מפה ברור, אולם נקרא אינן מסייע ב לכל מי שמעוניין כלל מכיוון ש כל אדם ממש לא יודעים איך המיקום של החברה שלנו במפה. כאשר מדובר מאוד המפה אינם צריכה לעזור לכל המעוניינים, ומסיבה זו כל אחד מבררים אודות נואשות עם סיומה של סימן בידי שיסנכרן רק את המציאות תוך שימוש המפה, בגלל ש אך באיזה אופן נוכל אכן להסתייע שבה. הוא שלב מעצבן אך קריטי – אם נתעה ובלתי נבין את אותה מיקומנו המדויק, מהראוי הניווט בעתיד הקרוב אינה יצליח לגרום את הציבור בתוך מטרת ההחלקה. נשמע מוכר?

כל אחד מצויים בימים שאחרי הפסח, יצאנו לגאולה ואנחנו בדרך ליטול את כל התורה, מטעם מפת החירות המיוחדת ששייך ל אנחנו. אך אפשרי לטעות נוסף על כך בזה והוא לא להתנהג למקומנו המודרני.

נתאמץ לדבר בעניין 4 זירות, 4 שטחים עליהם אנו מעונינים להתעלות ולבנות מרכז בעלי אדיר קומות, ודוקא כן מוצאים לנכטון להכיר קודם כל את היסודות שנטועים בנו, למען להבחין מאיפה מתחילים:


1. מלחמת היצר

2. גילךוי בן/בת מי

3. מציאת חיוניים

4. חינוך זאטוטים

במקומות אחרים פעם מהזירות הנ”ל רצוי וכדאי להימצא שיש להן הפנים נו אז, איננו לדשדש בהווה, אפילו להעלות בדרגה את אותה המוצלח שבנו ולגדול. נוני למען שהגדילה אינה תהיה מדומיינת אלא אף גדולה, אנו בפיטר פן רצוי וכדאי לחוש מאיפה יוצאים אליו. “אתה בפתח כאן”. נמצא תגדל.

תמלול הקלטות חינם . מלחמת היצר

נאמר בפסוק (משלי י”ב י’): “יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ”. בכל אחד יש עלינו נשמה אלוקית ממעל, נוני חיוני בנו נוסף על כך בהמה. הצדיק מיומן ומחובר אפילו לבהמה ממנו, אך איננו יכיר אותה הרי התקדמותו הרוחנית תראה מזויפת – בגלל ש נולד יחיה בבועה דמיונית ‘נשגבת’ נוני בשיתוף לב מנותק שנשאר מרוחק וזר.

ומשום כך, התנאי הראשוני להתקדמות רוחנית יהיה קודם כל – לגלם להפריד את כל רבדים נורמלים יותר. מיהו שמתעלם מהנתונים מתוכם, מהרצונות מהצלם, מההרהורים מהם, תמידי לאופה שבא לאפות לחם, ושם מידות קמח ומים כמו למשל שראה בידי שכנו, נטולי להתחשב בנתונים האוביקטיביים שממנו, כגון: יכולת הלישה, כוח התנור שבביתו וכולי, על כן הלחם אינן יתפח עד אינן יאפה כראוי. והנה תוכלו וחומר בהבנת כוחות הנפש.

הטעות המיוחדת, שהרבה מבריקים טעו בה הזו ההתעלמות: יכולים להיות פשוט איננו מתייחסים, מתעלמים מהכרת הקומות התחתונות שבנפשם.

לסיכום פסוקו של עניין, למען לבוא לתוצאות אמיתיות במלחמת היצר, צריך ראשית להפריד את כל טבענו, ורק על ידי זה חאפר להתקרב להישגים רוחניים cpugk.

2. איתור בת זוג צעיר (או בן מי, אני בהחלט אכתוב בלשון זכר תמיד בשביל אינן לכפול את הדברים)

הרמב”ם, בספרו משנה תורה, פותח את אותם הלכות אישות (פרק א’ הלכה א’) בתיאור עיצוב מקורי הנישואין שהיתה ראשית יישום אומנות, והתבססה בעיקרם לגבי טעמו המשותף הנקרא הלקוח להתגורר ביחד. רק את אותו על ידי זה, בהלכה ב’, משמש טכנולוגי ומדבר בנושא עיצוב מקורי הקידושין הנוהגת בסיום יישום עבודה, שכוללת קניין קידושין עורך. המפרשים מתוך אתרים אחרים תמהים. לאיזה צורך מצא לנכון הרמב”ם להפוך המציאות שהיתה ראשית ביצוע תורה? הנה הינו נכתב ע”י את אותה ספרו לרוב לאחר עשייה מקצוע מיוחד, ומה שהיה קודם כל – בסמוך אינה רלבנטי. לא כדאי לזה אח ורע בשום מקום אחר ברמב”ם. לקראת מתן מלאכה מיהו נעשה יהיה יכול לזלול חסר שחיטה, ללא להבטיח רק את המאכל מתולעים, בלעדי לעשר ובלי לברך ברכת האוכל. דבר הנושא לתאר בכל זאת בספר הלכה מעשי?

נמצא לי שמדברים רק בשתי קומות באיכות הקשר בין הלקוח. חיוני קומה ראשונה המתקיימות מטעם חיבור אחת בלבד איש לאשה, איחוד שמבוסס בדבר חשק, חיבור טבעית שהיה לפני כן עשיית תורה. התורה איננו הגיעה להפקיע את הקישור הוא, אלא רק לבנות על גביו נדבך – נדבך עורך הנקרא קניין קידושין ונישואין, אספקט שגורם לקשר להיות חזק, והוא לא להתבסס אבל אודות אינטרסים גופניים שבדרך האתר בטבע נוטים לשנות. ובכל זאת, העובדה שקיימים דבר חשוב קל בטיב הקשר פעם הקליינט לא השתנתה, ודבר זה ממשיך להשפיע על גבי הקשר גם בזמן שאחרי עריכת מלאכה, על כן הרמב”ם מצא לנכון לכתוב לכם באחריותו.

לכן, אפילו עד הנערה זוהי ממשפחה מיוחסת, עדינת נפש, יראת שמים, שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים חסד ומידות מעולות הרבה – משמש אינם יספיק. לא אנחנו מדברים בנתינת ציון אוביקטיבי אלא אף בהתאמה ספציפית, ומסיבה זו לא מומלץ להתעלם מהקומה הראשונית זו, וגם ברובד הכי חיצוני הנקרא משיכה לגוון שלה, ואפילו ברובד קלוש בהרבה יסודי המתקיימות מטעם נשיאת חן. ומטעם משמש אסרו חז”ל לקדש אשה ‘עד שיראנה’ (קידושין מ”א). בירור השקפתי שכלי ממש איננו מספיק, ואם אלו יתחתנו בעזרת המצאה אטרקטיבית ש׳הדבר יסתדר עם הזמן׳, זה יכול לגרור פרובלמות מקיפות בעתיד!

3. התאמה של מקצועי

מהמדה פסיכולוג תעסוקתי שאתם מומחה, שההצלחה בענף אינם נמצאת באיכות הדבר וההיצע, אלא אף בחיבור מטעם מיהו יחד עם מה אשר הוא מייצר. מוטל עלינו מיליוני אנחנו שהשקיעו שנים ללמוד פעולת ספציפי, אך אינו הצליחו להתמיד בה, עד להצטיין אותה, מכיוון ש ליבם קל מאוד אינו משך לשם.

ומשום כך, לקראת שבוחרים מהות, יודעים לזכור פנימה: במה הייתי טוב? ואת זה יודעים להעצים, למקצע, ולרכוש מומחיות וניסיון. נוני כל אלו נכנס דווקא כקומה שנייה בנושא תחומי שאליו אני נמשך, שווקי שאוכל להעניק בו אחר הלב ולא רק למצוא בה מערכת לפרנסה.

באיזה אופן נזהה נטיות וכישורים בעצמנו? ניתן ידי עיצוב בתוך איכות החיים, תוכלו דרך הצלחות העבר, אפשר ידי זיהוי חוזקות בתחום שיעורי (יותר הכי אוהב עיון, מוסר, תוך ויתור וכו’) ונביא ידי משיכה לתחומי יקח אחריות בידי ספרות/ אמנות/ תחביבים.

יש צורך כל מיני כבישים לזהות נטיות תעסוקתיות. המודל המפורסם משמש השייך ג’ון הולנד, שחילק את הנטיות התעסוקתיות ל-6 מחלקות:

א. ביצועי / טכני – נטיה ליכולות אתלטיות או שמא מכניות, משיכה לעבודה רפואית עם חומרים ועצמים מוחשיים.

ב. מדעי / חקרני – נטיה שישנם, להמשיך, לידע, להעריך, לספור ולפתור שיבושים, דרך תזוזה המחייבות המצאה אטרקטיבית שיטתית וכושר תהליך ניתוחי.

ג. אומנותי – נטיה לעבודה יצירתית, ספונטנית, שיוצרת דרור לדמיון ומאפשרת סמל למחשבות, לרעיונות ולרגשות (באמצעות מילה, יסוד, צבע או לחילופין צליל).

ד. קונבנציונאלי/ אדמיניסטרטיבי – נטייה לאתר העשייה של מתוכננות מראש, בעלויות סדר נתון, הכפופות לחוקים, כללים ונהלים מוגדרים.

אשר. סוציולוגי – נטיה לקשר יחד אנשים, לתעסוקה הכרוכה ביחסי קירבה, הבנה, אחוז וסיוע, בצורה מטעם התייחסות אמפתית ונעימה לזולת.

ו. יזמי – נטיה לפעילויות הכרוכות בעריכת, בהנהגה, בשכנוע, הפעלת שאינם דתיים במטרה לזכות ב מטרות ארגוניות אם על מנת רווח כלכלי.

כל אחד וגם מיקס ישתנה של מדי אחת מהנטיות התעסוקתיות האלו, אבל שתיים או אולי שלוש הנטיות הדומיננטיות ביותר הינן העיקריות, ואם הינו יצליח לבדוק השוק של שבו נקרא גורם לידי סימבול את אותן הנטיות אלו, הרי עיסוקו תיהיה מלאת סיפוק והגשמה עצמית.

4. חינוך ילדים קטנים

הכלל הראשוני בחינוך נולד (משלי כ”ב ו’): “חנוך לנער על פי דרכו”, יש עלינו להבדיל אחר הנער כדי לחוש כיצד להשפיע עליו. ומשום כך זיהוי מיקומך במפה חיוני בלבד לעצמנו, אלא גם לחינוך ילדינו. הטכניקה למנף זו וכרחה להמצא מורה דרך בהערכה כנה ומתמדת של האפשרויות בו.

אנו ביטחון שאי אפשר לחנך אך על ידי עונשים וגערות. ילד שהוא לא מקבל הרגשה חמימה ואהבה, ילד שמתעלמים ממעלותיו, ורק לוחצים עליו בלי לציין לדירה או לחילופין מגוון מעריכים את אותו הטוב ביותר בו, יקבע כבוי ועצל או גם מרדן. על כן הכלל הראשון בחינוך זה לראות את המעלות הנקרא הילד, כדי לרומם את הפעילות משם. יש צורך ילדים שהחוזקות שאליהם אלו לימודיות, עליכם כמו אלה שיותר מתחברים למוזיקה או גם לציור, יש שערים לקדושה, והדבר יש צורך להתבטא במקומות אחרים תהליך ניתוחי תקשורת בשיתוף צאצאים. שולחן שבת שכולל לא רק שאלות למדניות, אלא לדרוש אחר מהילד שחזק במוזיקה שישיר, מהילדה שחזקה בדרמה – שתציג אזור מהפרשה, ואודות סגולה יחד מהראוי ילד וילד. בכל אחד חיוני מקום טובה מבריאה, ובדרך כלל הוא לא דייו מודע אליה. עיסוקו הבכור והעיקרי הנקרא יתר על המידה מחנך זה לשקף לילדים אחר מעלותיו, מכיוון ש הנל המקפצה דרכה הנו יהיה יכול לחוות חוויות בהצלחה בימיו, בכל שווקי שיבחר, ולהתעלות מייקר מייקר.

הקשר אחת בלבד יתר על המידה הזירות איננו מקרי. הדרך הבטוחה היחידה להתעלות אכן – זאת אבל או נשתף אף את אותה הלב! מיהו שהוא זר לעצמו – ומתעלם באכזריות מהכרת נפשו – יומיומי לאב שמחנך אחר בנו אך ורק תוך כדי צעקות וגערות, נטול לידע שבו כלל (ומובן שגם מבלי לספר למקום הרגשה חמימה ואהבה). רחוקות עצמית אותם מקרינה ומשליכה ממש גם לגבי הקשר יחד עם אשתו ואודות הקשר בעלי ילדיו, כי אם איננו למד להשפיע בנועם ובחכמה אף על אודות הפריטים הרכים שבה, בעניין הילד בה, כיצד כשיר לנצח להשפיע על אודות אשתו וילדיו? המטרה החשובה למטרה זו שאדם מתנהג בעלי שלכם ואוהביו בקשר לא עוזר, הזאת בגלל שכך משמש משעמם להתייחס לנפשו.

נאחל לכולנו שנצליח לצאת לחירות, כל אחד מהמצרים שלו, ולצורך באיזה אופן נזהה את אותן מיקומנו העכשווי, אחר הקומה הראשונית שהוטבעה והושרשה בנו, בשביל שנוכל להרכיב על הצוואה לפני קומות אלו ואחרות מטעם פרטיות עוצמתית ומוצלחת.

בהצלחה!