היאך אתם יכולים לקבל לא-לוהים כמעט כל הטוב שהוא העניק לנו?

היאך אתם יכולים לקבל לא-לוהים כמעט כל הטוב שהוא העניק לנו?

תמלול הקלטות למענכם שבתכם טובעת בים וגולש קהל מציל במדינה ונושא שבו אל החוף. לאחר שבתכם במדינה להכרתה, במידה ויש בבעלותכם עיתוי לפגוש את אותה האנשים שהציל את אותן חייה. מהם הייתם קובעים לו?

“תודה, אך הייתי חייב לרוץ” עד “איך אפשר להודות לך? עד חיוני רעיון שאוכל לעשות בשבילכם, כל דבר… אנא אמור לי. אני בהחלט מעוניין שתתן לכל המעוניינים לקבל חזרה לך!”

אינכם יודעים איך מסוגל מי הינו לחפש אחר. אולי הוא למעשה יעלוז לחפש ממכם הלוואה, לעזור להם לברר חיוניים אם לחפוף את אותו הרכב שממנו מהמחיר הריאלי שבוע. עלול אשר הוא באופן מעשי יבקש מאתנו לבצע אתר מגוחך כמו למשל לפתח אחר עשרת הדיברות! ולמרות שהייתם מעוניינים אשר הוא קלוש מטורלל, הייתם כדאי ברצינות את כל בקשתו. כעבור כולם, מבלי התערבותו, בתכם אינו נתפסה פעם היום. הייתם סבורים צורך גדול לקבל בחזרה לאיש הוא למעשה כגמולו, לתת לקבלן רעיון בתמורה למתנה האדירה שהיא הצלת חייה ששייך ל בתכם.

א-לוהים מפיח בנו רוח עבודה ונותן מכול מעולה לכולנו. הינו מציל ציבור הצרכנים מהראוי יום שלם באמצעים שאינם עלולים למעשה להתחיל לשער. או אולי היינו מבחינים שיש טבלה הנקרא החלקים שעשה למעננו, קרוב לוודאי שראשנו היווה מסתחרר. נולד עוסקת למעננו יותר מזה איפה שעשה בני האדם שהציל את אותן משך החיים הילדה. א-לוהים הוא למעשה הנו שהעניק לכולם את אותו בתכם מלכתחילה, ואחר באופן זה נקרא הינו ששלח אחר האדם זה למען להשיבה אליכם!

השלב האחרון הרביעי השייך התאהבות בא-לוהים נקרא לגמול לא-לוהים, וזהו מה שהופך את אותם החוויה הרוחנית של קרבה לא-לוהים ליהודית אכן. במאמרים קודמים דנו בהפנמת גישה ששייך ל הכרת תודה ופיתוח רגש של מחויבות. מצבי רוח אלה מזינים את התשוקה האדירה לגמול לא-לוהים. ברצוננו לספק לו דבר חשוב בתמורה בכל הטוב שהשפיע עלינו.

הנזק זאת שבורא תבל איננו מומלץ מעמנו הדבר. אני בהחלט אינה כשיר לספק לא-לוהים מהו מכיוון שהוא מקיף, ובשום פנים ואופן מותר שיהיה זקוק לדבר מאיש. אולם הייתי זו דורש לגמול לנכס אודות אהבתו כלפיי. הדבר באפשרותי לעשות?

היהדות מספקת פתרון מיוחד לבעיה רוחנית אותם. א-לוהים אינן חשוב מעמנו לדבר, אבל הוא למעשה מכיר רק את הצורך המסיבי של החברה לגמול לטכנאי. ומסיבה זו, הוא נותן לכל אחד 613 תוספים שנוכל לקנות על מנת להפגין את אותם אהבתנו כלפיו.

או לחילופין בני האדם כן רוצים את ומעריכים אחר א-לוהים תגובתנו תראה, “רק 613? נקרא המינימום הנקרא מהם שאני חשוב לך!”

צריכים להיות גם תרי”ג המצוות. אנו מתפעלים את אותם המצוות למען “לגמול” לא-לוהים על אהבתו האינסופית כלפינו. לתופעה קוראת היהדות “לעבוד את אותם ה’ “.

בשאר אזורי אחת בלבד שאנחנו יבצעו משהו בשביל אדם שאנו חושבים מחויבים כלפיו, כל אדם מנחשים קרובים למעלה לאותו האדם. מצווה היא בידי להתחבר לא-לוהים, על-ידי פרוצס דבר חשוב שהיינו מנחשים שמשמח את השיער. אפילו, שורש המילה “מצווה” פירושה קישור, דוגמת שבא לידי סמל במילה הקבועה “צוותא”.

להבטיח בתמורה – באיזה אופן הוא משפיע

למה שלא עומד מושקעת את אותה ההשפעה השייך קיום המצוות על-ידי בהצצה בדוגמא של שמירת השבת. אפי’ שנחוץ למצווה זו התעלות מעשיים ופסיכולוגיים אנשים רבים, מטרת ההחלקה האמיתית לשמירת השבת זוהי שהתהליך מאשר לי הזדמנות לגמול לא-לוהים. במובן סביר, יש להמנע מ נולד משנה בשביל מה א-לוהים מציב דרישות מסוימות לעשיית מצווה ספציפית עד או לחילופין אני בודד את אותן ההיגיון שמאחורי הוא למעשה. אני מייצר בכל זאת באופן מיוחד מכיוון שזה מעניק עבור המעוניינים זמן שמתאפשר לבטא אי אלו אני הכי אוהב את אותו כל מה שהוא עוסקת למעני.

(כמובן שהבנת ההיגיון שמאחורי המצווה עשויה לשמש מניע ניכר סופר לשיפור המוטיבציה לביצועה – ביותר עבור מישהו שרעיון שמירת המצוות הטוב ביותר לו).


מי הקיים על ידי הלך רוח המתקיימות מטעם “עבודת ה’ “, בעזרת תפיסה שהוא זוכה לקרני השמש החמות את כל הא-ל, חושב בנושא שמירת המצוות באופן הבא: “א-לוהים נתן לכולם חיוניות והוא בנוסף נתן לנו חופש לרשום בזמן שלי במרבית בידי שארצה. או גם א-לוהים מבקש שאנוח עת כל מי בשבוע וממש לא אעשה את כל כל מה שאני עושה למרבית, במידה ש לא רצוי הוא למעשה המעט שאוכל לבצע למענו? יש לנו ששה שעות נלווים לרכוש את כל העובדות שאני דורש. עונג הוא עבורינו ‘לגמול’ לא-לוהים, או לחילופין היא בקשתו”.


חיבה אינסופית

המצוות הן מימד יהודי נדיר שדרכו יתאפשר לכם לחוות את אותו הקשר לא-לוהים. היהדות מחייבת ממכם לפעול! תוך כדי פעולות האלו בני האדם יוכלו להחליף אחר האופן בתוכה אנחנו נהנים את כל א-לוהים ולהפוך את הדבר למשהו מוחשי וקונקרטי. איתן המלך מעביר על אודות כוח הקישור לא-לוהים בעזרת קיום המצוות, כשהוא באופן כללי, “יראת ה’ טהורה עומדת לעד, משפטי ה’ טוב צדקו יחדיו; הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים; אף עבדך נזהר בהם בשָׁמְרַם עֵקֶב רָב” (תהלים יט, י-יג).

אך החוויה שלא מסתכמת בדרך זו. כשאנחנו מתפעלים מצוות, בני האדם מגלים שהן מלאות מסוגלות אחרות מסוג כוונה וחכמה. אנשים מגלים שהן חשובות מאוד ומאפשרות לנו להפוך לבני אדם יקרים בהרבה יותר, וכך גם מחזקות את הצרכנים מבחינה נפשית.

לדוגמא: הייתי בהחלט אחר מאנשי מקצוע “ואהבת לרעך כמוך” מכיוון שאני דורש לשמח את כל בורא תחום. מעתה והלאה, בעזרת שמירת המצווה, אני מבחין שהתנהגות הנל עוזרת לנו לצמוח ולהפוך לאיש טוב יותר. בקיצור, קיום המצווה בודק שא-לוהים העניק עבורנו דאז מתנה!

תובנה זה גורמת לאהבתי לא-לוהים להתחזק עדיין מעט יותר וכעת אני דורש לעבור יותר ויותר אלמנטים למען להודות לו. ובשיטה זו ממשיך ההעברה או לחילופין שהאדם מתמלא ברגשות אהבה לא-לוהים. כמו שמקובל שאמר שלמה המלך, “אני לדודי ודודי לי”. המצווה לאהוב את כל א-לוהים הזאת בודדת משש המצוות התמידיות. הסבר מהו נולד שעלינו להשקיע בקביעות בקידום זוגיות אותם. או גם תתמקדו בארבעת השלבים על גביהם דיברנו בסדרת מאמרים בכל זאת, הם לכל מי שמעוניין מאוד הפקטורים הדרושים כדי לחוות רק את החוויה האדירה מכולן – ההתאהבות בא-לוהים.

הפרק הקודם – להתאהב בא-לוהים, מקום פנוי 3: לחיות במחויבות