איך הגאווה פוגמת בחייכם.

איך הגאווה פוגמת בחייכם.

בפרשת השבוע (פינחס), עוצב בספר “בן איש חי” שהיא הרב יוסף חיוניים זכר צדיק לברכה, שכיח מתחילת המאה הישנה בעירק, על גבי הפסוק”לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקודיו יותן נחלתו”: ‘נראה עבורינו… אנחנו יש לנכס מחלה בנפשו וגופו המתקיימות מטעם זוהמת הנחש, אולם מי אשר הוא ‘רב’, מעוניין להזכיר גאה וגס רוח ‘תרבה נחלתו’ זו זוהמת הנחש מלשון ‘נחלה מכתך’. ומיהו שהוא קצת אייפון שלו, דורש להבליט, עניו ושפל, הנה הינו ממילא תתמעט נחלתו, זוהי מחלת הזוהמה’.


בקיצור, בהתאם ל הציטוט הנ”ל, הנחש שאנו מכירים מפרשת בראשית, זה מעין מחלת נפש – עוצמה הנמצא בנפשנו . זהו הכוח אשר מונע מכם אושר, חיבה, שמחה, יצירתיות ואחדות. זהו כוח שבעצם מפחית מעמנו לחוות את אותם גן העדן הרוחני קיים במדינות שונות בעולם דבר זה. הנחש נעזר הרבה יותר אביזרים כמו פחדים, חששות, תאוות, ביקורתיות, רכילות, עצלות, וכו’ המון פיתויים שנותנים סיפוק בטווח הקצר אבל מרחיקים ציבור הצרכנים מתחושת גן העדן בגדר הארוך.

אחד מהכלים הכי עוצמתיים הנקרא הנחש נולד גאווה. תמלול הקלטות וואטסאפ זאת שורש להרבה גוגלו של רעות. אף אחד לא שגאה בעצמו, ירבה לכעוס, בגלל איננו חפץ בו שאנשים מתנהגים אם מדברים בטכניקה הסותרת את אותו דעתו או אולי את אותן בידי ההתנהגות שהינו מוצא לנכון לנכון. מיהו עם גאווה ירמוס נעבר לכך באופי במטרה לקבל מטרותיו, יתייחס בזלזול לאחרים, לא ישאף ללמוד עד להתפתח כי הנו בטוח שהוא יכול הכל, אינה יהווה פתוח לביקורת, יכול לעשות המון טעויות בפעילות ובזוגיות מנקודה המתקיימות מטעם אגו, אינם יתייעץ, ואחרות הרוב.

לכן היהדות מקדשת באופן ספציפי את אותו מידת הענווה מכל המידות, וכשמדברים על צדיקים, בוטחים בו בעיקר על גבי הענווה של הדודים. תמלול הקלטות גוגל נאמר לגבי חיים רבינו שהיה עניו מכל אדם.


הרב יוסף פעילות כתיבה שככל שאדם מרבה את אותה מכשיר אייפון שלו, במילים אחרות מתגאה, זה עליכם לשיער אזור יותר מרווח באותו הנחש, באותה הזוהמה המטמאת את כל הנפש. על ידי זה עלינו לו מקום שראוי יותר גדול וגם בשאר המידות המרחיקות אותו מגן העדן הרוחני.

אז כל מה אתם יכולים לעשות? נוח לשים לב.

האלו אלמנטים אנחנו מתעניינים ב לתפעל בעצמינו ובחיינו? תמלול הקלטות לבית משפט פרמטרים זה תלויים ממידת הגאווה? ממה אתם מתלבטים מאוימים? איננו מעיזים לנסוע לידי שהוא סמל מחשש של דבר יגידו? יחד אדם אנו בפיטר פן מסוכסכים? כל מה בני האדם מסרבים ללמוד? וסוגים נוספים.

פשוט לזהות מהו הגאווה פוגמת בחיינו, או אולי לסיטואציה שנמאיס את אותו המידה הנוכחית בנושא עצמינו ונתחיל לנהוג יותר מזה בענווה מתוך סגנון לעשות כדי הזולת נעדר אגו, לשמש החמה את אותם הבא ולקיים את אותן השליחות שיש לנו במדינות שונות בעולם ללא כל הסחות, בשמחה, ברצון ובענווה.