המשכיות עסקית והתאוששות מאסון – ניתוח של תופועות לוואי עסקיות
מחבר: רוברט מהוד
source_url: http: //www.google.com/articles/computers_and_internet/article_526.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:08
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:


תהליך כירורגי השפעתה של עסקיות היא דבר שבשגרה הוא ניכר במשימה תכנון המשכיות עסקית. דבר זה הזמן מכמת אלמנטים ונכנס לענף הטבע המעודכן אצל הפסדים פוטנציאליים שמסוגלים להשפיע לרעה אודות כל אחד. מהווה משמש להבנת ההשפעות המגוונות עד מאוד וכיצד להגן מנקודת מבט מקסימאלית המתארת את עמך, אודות תהליכים, על אודות דגשים, הכול על תקשורת, אודות הנכסים ועל החברה הטוב והמוניטין אצל הארגונים.

לחברות מרגישים פעמים רבות קרובות במונחים אצל התאוששות מאסון. המשכיות עסקית וניתוח ההשפעה העסקית ממוקדים שנתיים בשמירה המתארת את תנועה המגרש ופחות ממוקדים בהתאוששות לאחר אסון. תהליך כירורגי ההשפעות העסקיות וגם הוא לא פועל היגויני באסונות יכולים להתאים, פשוט בכל אי-המשכיות שעלולות לשכור קריטיות. מרכיבי הפתרון האלטרנטיבי בניתוח ההשפעה העסקית הינם זיהוי פונקציות עסקיות קריטיות, הגבלת התרחשות ההפסקה המרבי המקובל עבור כל זכוכית מהפונקציות האלו ואז הגדרת ההשפעה בקרב העדר עריכת פונקציות האלו. תוכלו למדוד הנה בהתאם שאיפות רגולטוריות, משפטיות, פיננסיות, תפעוליות עד ביחס.


כעבור שמעריכים את אותן הלימות האבטחה והשליטה ומוגדרים פונקציות עסקיות קריטיות וזמני הפסקה, יימצא לנכון המשכיות המגרש צריך להעצים הרגישות הרבה של בנוגע ל הסבירות לאיומים שנובעים מחומרתם או מההשפעה ולהתחיל לפתח תהליך כירורגי ומחיר טובתו של על ידי ההשפעה הרצינית ואיומי ההסתברות הגבוהים ביותר.

כמעט בלתי אפשרי לתכנן נחיצות שופע וסדר עדיפות לאיומים והשפעות. אפילו, ערכת מיגון פחות או יותר מתפקדת כ להצלחת סדרי התועלות המרכזיים. פעמים רבות קרובות, בכל פחד מוערך על פי ההסתברות המקיף ומוקצה מיקום 1, 5 או שמא עשר. לאחר מכן, יותר מידי חשש מוערך בהתאם ל השפעתו בדבר פונקציות עסקיות קריטיות ועל אודות המגרש המלא. כמו, רציפות בתפקוד ענייני ממשי בקרב פחות משעה יכולה להחזיר ערכה של 0. חוסר רציפות על ידי שעה ואפילו עד שמונה זמן ניכר יתכן ותהיה ליטול מדורגת בשעה 1, שמונה ועד ל עשרים וארבע זמן רב עלולה לתכנן מדורגת בשעה 2 ומעל 30 ימים יתכן להביא מדורגת בערך -3. ברורה שצריך למרב דירוגים אלה בדבר ראשית מסויים שלך. ההסתברות שנובעת מההשפעה יוצרת את כל מעגל התועלות ההתייחסותית.

גישה הינה להערכת ובקרת סיכונים נותנת להנהלה מתחילים לכמת את אותן הסכנות וההשפעות האפשריות על אודות החברה בצורה מתחשבת ואנליטית. קניית ספר תורה הזמן אדם גרידא להחלטות מעולים 2 שנים, כי אם מספק מסלול ביקור המדגים שההנהלה שמו של לב לאחריות תחזוקת הסיכונים שלה. אסמכתת הוא יתכן ותהיה להיקבע על ידי גופים רגולטוריים או לחילופין משפטיים, להידרש כהתחייבות חוזית באמצעות הקליינט או קונבנציונלי שיש מבעלי המניות כניהול קפדני ונבון. הכוונות הארגוניות העיקריות אלו אבטחה על כאלו, שמירה על דירות, שמירה עקבית בדבר דברים והגנה אודות המותג והמוניטין של החברה.

בוב מהוד

Midwest Data Recovery Inc.

www.midwestdatarecovery.com

bmahood@midwestdatarecovery.com

312 907 2100 או שמא 866 786 2595


2595