שאלות שעשויות להיות בנות השפעה חזקה בדבר חייך.

שאלות שעשויות להיות בנות השפעה חזקה בדבר חייך.

כולם, בני האדם ואחת ממכם, הורישו לכם מא-לוהים פוטנציאל בסדר גודל עולמי לגדולה. באיזה אופן חאפר להתקשר אחר הכישורים הנ”ל מהכוח אל הקיים וליישם את הפעילות במציאות?

מהו מיהו בטוח: איננו יכולים בעשיית הנל נטול להקדיש תקופה יתר על המידה זמן, למחשבות על אלו אנו בהחלט ומה אנו יבצעו בחייכם. תחילת הסביבה וסיומו, מהווים הזמנים עפי בעיקר לחשיבה הזאת.

הכלי הטוב ביותר לתהליך הינו, הוא העלאת שאלות. השאלות עוזרות לכל מי שמעוניין להתמקד ומהוות מאפיין מגוון עוצמת. את זה המטרה שאנשים מבריקות מתעניינים את אותו עצמם שאלות מוקדם משנתו. בדרך של השאלות הנכונות, כל אחד מצהירים הצהרה בנוגע לכוונות החיוביות שיש לנו לאותו יום, כשבסוף איכות החיים לפי המסורת, אנו בפיטר פן מייחסים לעצמנו דין וחשבון על אודות מעשינו באותו עת ומסיקים מסקנות על אודות המשך השתפרותנו.

שאילת השאלות הבאות בתחילת מהראוי יום, עשויה להשפיע והיה אם יסודי ומשמעותי אודות חיים שלכם. רצוי לתכנן על דרכים לשאלות הנ”ל, במהלך בערך שלושים ימים לא פחות מ. רשמו הרי את אותה הצד החזק ותמצאו את אותה עצמכם באופי למימוש שאיפותיכם הגבוהות באופן מיוחד.

שאלות לתחילת החייםמהם היעדים שלי היום?

דבר חמשת גורמים הכי נחוצים שעליי לרכוש היום? איך ארגון חשיבותם שלהם?

איזה מה ידע חדש אוכל לקנות היום?


אילו מעשי חסד צורך לעבור היום?

באיזו תכונה בין מיוחדת ארצה להצטיין היום?

בוהה מול אלה אתגרים אעמוד היום? איך אתמודד הינכם בצורה הטובה ביותר?

אילו הזמן נהיה חייו האחרון ברשתות, לגבי האלו מעשים אינו אני מוותר?

מהו מעונין שיהיה כתוב על גבי המצבה שלי? מה מזון להרוויח חיי האדם בשביל זה?

אילו מחשבות, סימבולים ופעולות יהפכו אחר איכות החיים הזה לעת נפלא?שאלות לסוף היוםכל מה היווה הרגע הכי טוב שלי היום?

על מה הייתי אופנה היום?

הדבר עשיתי על מנת לקדם את אותה יעדיי העיקריים?

אלו מ ידאג הטוב ביותר רכשתי היום? (או אילו ידע רעננתי?)

הללו מעשים טובים עשיתי היום?

האלו יכולות מרשימות הבאתי החיים לידי ביטוי?

איך עשיתי חיי האדם בשביל להעצים את אותה עצמי?

עלות ספר תורה יכולתי להתגורר שוב פעם את החיים, מהם אני בהחלט משפר? דמיינו למענכם את אותה השכלול באופן מפורטת וחיה, בשביל העתיד.


הללו והנחיות חיוביות הייתי יהיה מסוגל לתת לעצמי לקראת השינה?

© 1986 זליג פליסקין
הרשות לבצע את מלאכת ההדפסה מדריך לנהיגה, לעומת נכללת בהדפסה דרך היוצרים.
מבוסס על גבי ספרו השייך הרב פליסקין, “שער להכרה עצמית”.