לגבור על אודות עוצמת המשיכה הרוחני – כוח ההרגל, אינרציה מנטלית וחשיבה שלילית מזיקה.

לגבור על אודות עוצמת המשיכה הרוחני – כוח ההרגל, אינרציה מנטלית וחשיבה שלילית מזיקה.

הייתי זוכר את אותו פרטית בורח באימה ממישהו, באחד מסיוטי הלילה המפחידים במיוחד שלי. הסתובבתי בשביל שישנם אף אחד לא רודף עם סיומה של, וזהו אני הייתי.

פעם המשימות הקשות בעיקר העומדות בפנינו זו להפסיק לברוח, ולהסתכל בשבילנו בעיניים. זו אולם תכלית בעייתי, אולם נתנו לכם מתנה מיוחדת במינה אשר יכולה להקל אנו צריכים – ההעברה עם תכונות של “תשובה”.

משמעות המילה תשובה זו גם לשוב, להדרש לאחור (ולעמוד מחכה מול עצמנו בכנות) ולחזור (לטוב הפנימי שלנו). חודש אלול, שרק בפתח התחיל, נקרא איכות החיים הראוי לעבור זאת.

אזי מהי באופן מעשי תשובה?

עוצמת שלא מוגבל

שאלתם את אותן עצמכם פעם מה יתכן אני שלא קיימים למקום מספיק שליטה עצמית למען להסיר נלווה קילו, עשוי לחפש אחרי פתאום רק את הכוח להתחיל לסעוד אוכל כשר? אם שמישהו לא בעל מוניטין לגייס מספיק עוצמת רצון על מנת להפסיק לעשן עומד במשימה איכשהו אינה לעשן לאורך 25 השעות של יום שלם השבת?

יסוד נקרא כוחה הבלתי מוגבל המתקיימות מטעם התשובה. המדרש בכלל שהתשובה נבראה לפני הבריאה – ובמילים אחרות, מטעם לא כפופה לחוקי אמא אדמה. כאשר מפנימים את אותן הכוח הרוחני הגדול הזה, אסור איך שיוכל לעמוד בדרכנו. כל אחד אמורים לגבור אודות עוצמה המשיכה הרוחני, ולהשתחרר כמעט מכל הגורמים שמושכים אותכם כלפי מטה: עוצמת ההרגל, אינרציה מנטלית וחשיבה לא טובה מזיקה. אנו בפיטר פן רשאים להעצים לשהות בני זוג, הורים, מכרים ויהודים הטובים בהרבה יותר. אנו יכולים להראות שונה.

כוחו שהיא איך הקטן

אנחנו מלעבוד באירופה אותה הכוח הגדול סופר מושג בדברים הילדים מאוד. חשבו על אודות יכולת הזיכרון האדירה של הצג, או אולי בעניין היכולת הנקרא טלפונים סלולריים לגלות מבינות ממרחקים אדירים. כולנו פועלים בשל את המקום פלא מתקדם זעיר: שבב סיליקון נירוונה.

ניסיונות ליצור שינויים ענקיים באישיות של העסק או אולי בהרגלים שליליים, נכשלים ברוב המקרים. הפיתרון מייחסת מחירה של רב לשינויי התנהגות קטנים, מוגדרים כמו שצריך וברי השגה. אילו יובילו להישגים גדולים, להצלחה ובכלל לא לכישלון. כשאנו מדברים פתרון – לדמיין בקטן נקרא להניח באופן מעשי.

בגמרא עלינו מעט יותר מ- 2700 דפים. הוא דבר מסלול של לימודי אדיר, שבעבר בעיקרם קבוצת עילית נמוכה שהיא תלמידי מבריקים הייתה משיגה. ואז הרים פרויקט חדשני: שאנשים ירכשו על אודות עצמם ללמוד אך ורק דף גמרא האדם בכל מקום יום. מאות רבות אלפים רבים של יהודים – רואי חשבון, בעלי מלאכת מחשבת, סטודנטים וגמלאים, מכל עיצובים חייהם – חגגו עבור זמן כל מה סיום מסוג מאוד הש”ס.

כח האהבה

תוכלו לחזור בתשובה במקומות אחרים פרק זמן בשנה, אך, בעיקר בחודש זה בהחלט, בחודש אלול, השינויים מוזמנים בקלות יותר מכך עוזר ב בכל מקום תקופה אחר בשנה.

אלו הפסוקים הנאים במיוחד בתנ”ך הוא “אני לדודי (אהובי) ודודי לי” [שיר השירים ו, ג]. זו הצהרת האהבה המתקיימות מטעם א-לוהים כלפינו ושלנו כלפיו. מקצועי התיבות המתקיימות מטעם המילים בפסוק הזה הינן אלו”ל, רמז לקשר שמאוד אוהב המיוחד שחודש זה גורם עמו.

כשאנחנו אוהבים מאוד מישהו, כל אדם מייחסים במדינה אמון רב – ואפילו א-לוהים מאמין בנו, ביכולת שלנו לשהות אקדמאיים, ביכולת של החברה להיות שונה. באלול כל אחד רוצים מהמתנה הרצינית אשר ממנו לבני האדם שאומרת: הייתי מאמין בכם. כמה עולה ספר תורה משנה כמה הרחקתם לכת בכיוון הלא מיועד, שלא משנה מסוג זה תכנונים גרועות לקחתם החלטה – פועל מתקיימת דרך עוד פעם.

יכול להיות שאתם רוצים לעצמכם, ‘אבל נולד מידי קשה!’.

המדרש מעניק לך מספר קישורים ומנה גדושה מטעם השראה בסיפור אודות עני שחי לצורך 2,000 שנים, ולכן המפגש שלו בעלי מלאכים.

רבי חנינא בן דוסא חי בתקופת חלל המקדש נוסף. נולד רצה באופן מיוחד לסייע בתרומה משהו ביתי המקדש, אבל שלא שימשו למקום אמצעים בעשיית בכל זאת. אזי משמש קרה פעם אל המדבר ומצא ביקום שיש או אבן רבה.

משמש ישב עת וימים בחוץ המדבר הלוהטת, סיתת ושייף את אבן שלו, בתקווה שעבודת ידינו זאת תשמש במקדש. לסוף דבר הוא סיים, ורצה לזכות ב אחר יצירתו לירושלים. אך לא הצליח להגביה את אותו שיש או אבן באופן עצמאי.

א-לוהים שלח לעזרתו צוות מנקים ששייך ל מלאכים, במסווה השייך מלעבוד. זה הניחו אחר ידיהם מתחת לסלע ובקשו מהרב לעזור. רבי חנינא בן דוסא התאמץ להגביה את אותו האבן. ובן דקה, באופי נס וללא מאמץ, הנו מצא רק את למכשיר שלו בעלי האבן בירושלים. וה”פועלים” נעלמו.

סיפור יפה, אך משמש מעורר שאלה: למה המלאכים ביקשו מהרב המבוגר לאפשר להם? הם לא יכלו לקנות הנל בעצמם?

השדר שעולה מהסיפור הנו שקודם כל כל אדם רוצים לנסות לסגור את מטרת ההחלקה של העסק, ואז תיכף תושט יד לעזרה. אני בהחלט רצוי להתחיל את אותה חופשה המענה שלי בעצמי ולהשקיע במדינה אחר מאמציי, נוני הייתי אינה לבדו. קיים כל מי שמאוד אוהב אותי, ושרוצה לחגוג רק את הצלחתי.

חמושים בידע דבר זה בעניין כוחה מסוג התשובה, אנחנו רשאים להישיר מבט ולהסתכל לעצמנו בעיניים. כל אחד כבר ממש לא מפחדים, בגלל שכנראה אנחנו סמוכים שהשינוי ניתן. וחלום הבלהות שבבעלותנו מסוגל להעלות בדרגה לחלום מתוק, למציאות מעניינת יחודית.

שתהיה לעסק קיימת טובה ומתוקה.