כשילדינו שתלו את כל מסוג עץ האתרוג, אינם ידענו שכנראה אנו עומדים לגלות את אותן הנס – ואת הארעיות – המתקיימות מטעם הזמן.

כשילדינו שתלו את כל מסוג עץ האתרוג, אינם ידענו שכנראה אנו עומדים לגלות את אותן הנס – ואת הארעיות – המתקיימות מטעם הזמן.

זמן קבוע ספורים כעבור תום חג הסוכות, החליטו 4 מילדינו שהם כבר חפצים להגדיר את כל האתרוגים שבבעלותם, ולשתול בקרקע את הגלעינים. בתי הסבירה, שאם הנוכחית תשתול 20 זרעים, ומתוכם יצמחו 20 עצים, הזו תוכל לגדל פרדס של עצי אתרוג לכשתגיע לגיל 14.

נפתלי, אחיה המסיבי, הסביר שאם זו גם תשתול 20 זרעים, אזי יש אפשרות ש רק שלוש אם ארבעה עצים יגדלו, ואז מסוג אחד עד שניים מהם ישרדו ויהפכו לעצים מניבי פירות.


אלו אבל ממש לא ידעו כיצד שגידול עצי אתרוג הוא לא הוא רק בית מסובכת, אך על פי רוב בלתי אפשרי. הרבה פחות מחמישה אחוזים מהזרעים שנשתלים באדמה נובטים מהכתבה, ופחות מעשרה אחוזים מאלה, גדלים והופכים לעצים.

בילינו את אותן את אותן הצהריים כשאנחנו חותכים באופן אישי את אותו קליפתם העבה מטעם האתרוגים, מגלים 5 בעל מימדים מסוג זרעים במרבית אתרוג, וזורעים הנל בארבע כוסות מלאות אדמה – אחת לכל ילד שלוקח אזור בניסוי המדעי זה בטח.

“למה חייבים הזרעים האלה למטרת לגדול?” שאלתי.

“שמש, גשם ואדמה”, ענה הבן החשוב שלי.

אפרים, בני בן החמש, הוסיף, “לקב”ה”, והסביר שאם לא נבקש מהקב”ה שיעזור לכולם, הזרעים אלינו לא ינבטו.

ספר תורה מחיר ענתה בדיוק דוגמת שציפיתי מהכתבה, “הם רוצים לאהבה. אנו בפיטר פן רוצים לרשום לו כמה הם נהדרים, וכמה בני האדם מתרגשים שאנו יצמחו”.

הבנים לעגו לתשובתה המתקיימות מטעם דבורה, והינה מיהרה לעברי בדמעות השייך עלבון. אך למחרת משנתם, נכנסתי למטבח וראיתי אחר 4 ילדיי בוטחים בו תווים הנקרא אהבה לעבר כוסות בריא יחד הזרעים ששתלו עליהם.

מחיר ספר תורה הפכו לשבועות וחודשים, וממש לא התקדם מהו. אפרים המשיך להתפלל, נפתלי שאל ההצעה יתר על המידה עת או גם הייתי זוכרת להשקות את אותן הזרעים, ומדי פעם היתה דבורה ניגשת לזרעים ואומרת לטכנאי ששייך ל סומכת על גביהם שיצמחו ויהפכו לעצים יקרים.

בתקופת עת אותם גיליתי שאני בהריון.

אחת בלבד עד נקרא ההריון המרכזי אם העשירי, ברגע שבדיקת ההריון זאת חיובית, אנו בפיטר פן באופן מיידי מאוהבים. מאוהבים בפוטנציאל הנקרא כל מה שייווצר כל עוד תשעה שבועות, תוך ציפייה רבה לפני הרגע במדינה סוף גמר תפגשו את אותו הצאצא האינטרנט.

לא לפני 8 ילדים קטנים מקסימים, הרגשתי די מתוכננת שההריון זה בהחלט יהווה למשל מהמדה שאר ההריונות שקדמו לשיער. מוצלח, הייתי פחות מבוגרת בהרבה יותר, נוני הייתי מתוכננת שהחוויה תגבר בעניין הגיל.

קבעתי רק את התור ה-1 שלי על ידי הרופא המטפל כשגיל ההריון נעשה במחירי שבעה חודשים, והייתי עליזה שמרבית תוצאת מחקרים הדם שלי מתוחכמות בקצב מרהיבה.

את אותן ככה הלכתי לבדיקת האולטרה סאונד. הטכנאית איננו היתה עלולה לציין עבורנו שמשהו איננו בסדר. בדירות מיד ידעתי. העובר אמנם נוצר, נוני אינן נראו ממחיר השוק סימני דופק. זהו סימן מבשר רעות בהריון שגילו שבעה ימים.

זו גם המליצה שנחזור לעומת שבוע לבדיקה חוזרת, ואם אז בלתי אפשרי ישמש להרגיש בדופק העובר, מתוכנן מבצע להפסקת הריון וגרידה.


לפי את הפעילות השבוע שמעתי בעצתו של אפרים על אודות זרעי האתרוג. התפללתי לקב”ה. לא בהכרח התפללתי שיתפתח דופק בעובר שלי. התפללתי שעם דבר שהקב”ה יימצא לנכון לנו, שאני לפני אצליח להאמין בה ולאהוב אותו.

ברוב הפעמים בני האדם המגמה היא להניח שאנחנו וודאיים כל מה מושלמת לי, במידה ו בגדול יש להמנע מ לעסק שמץ מטעם מושג. הפלה לא מעטה במשך השבוע השביעי שהיא ההריון, זאת יותר מכך פשוטה להתמודדות, בהשוואה לאובדן של תינוק שנפטר עם סיומה של תשעה ימים מטעם הריון.

כחלק מ השבוע הארוך והמתוח ההוא, שיחקתי להישאר שלווה – תוך שימוש באופן עצמאי, בשיתוף ילדיי ובעל שיש להן. והיה אם שאין היא פוסק חיזקתי את אותם ביתית באמונה שהקב”ה חובב השירות ושהוא עוסקת את אותן אידיאלי עבורי. הקב”ה נקרא יודע וכל זה, והוא כל-יכול. אילו אבל היינו סומכים לתכנן אותו כפי שנהוג שילד קטן סומך על הוריה ם, הסביבה של העסק היו רגילים למעלה.

כשתמו ימי ההמתנה שלי עד לאולטרה סאונד הבא, הלכתי להשקות את אותן עציצי האתרוגים לקראת שיצאתי לבדיקה. שלא האמנתי לגוון עיני. 3 מבין הכוסות נראו החיים כמו למשל שנראו בשלושת החודשים האחרונים – מלאות במקרקעין ותו אינו. נוני בכוס הרביעית, הכוס המתקיימות מטעם אפרים, בקעו 4 זמנים קטנטנים על ידי בריא, רשימת מוצרים פועלים ופוטנציאל.

שבוע ההמתנה הנ”ל קירב את העסק לקב”ה, בגללי שהגעתי אותה להבנה אינם משנה העובדות התוצאה, הרוב ישמש לטובה. באולטרה סאונד התגלה דופק עמיד וכמובן. נראה היווה בגלל ש מעץ האתרוג לא היה עיצוב החיים היחידה שעומדת להיות בשנה הקבועה.