והיה אם צהלתם שהיא משחקי ילדים צעירים מפריעה לרגעי שלוה? אם מוסיפה? לינק מתאים באופן מיוחד לאותו יום ירושלים…

והיה אם צהלתם שהיא משחקי ילדים צעירים מפריעה לרגעי שלוה? אם מוסיפה? לינק מתאים באופן מיוחד לאותו יום ירושלים…

היתה זו שעת דמדומי השמש החמות בליל שבת. שעה הנקרא רוממות הרוח, השייך יציאה ממעמסה ששייך ל ששת ימי היישומי לטהרתה ורוממותה מסוג שבת קודש, מסוג חירות הנפש.

יצאתי לפארק סמוך לביתי, מתוכם נשקפת השקיעה בדבר פני עלה וגבעות, עמקים ושדות. זמן איכותית שבו תיק עבודות יופיה ששייך ל אמא אדמה לכל מי שמתבונן בשלות הנפש. מדי אמא אדמה טובל בשלות נפש ברגעים מהווים. שינוי לטובה קל: מרב הבריאה .

דימיתי לחפש בפארק שטח מטעם שלווה להרהורים מטעם רוממות, ולמעשה לא מצאתי את אותו השקט האמור.

נקרא מזג-האויר כדאי, ביותר חלומי; שלא לוהט מדי מדי ולא קר מאוד. עובדה יחד עם זאת כפי שנהוג שנתגלתה לי, נוסף על כך איננו נעלמה מילדי השכונה, וש יגיעו בהמוניהם ליהנות ממתקני הפארק בשעה את זה שאסור עליהן עול מסלולי בית ושאר מטלות כלשהם. וכדרכם ששייך ל ילדים, קפצו ורצו, התגלשו וסובבו, ובעיקר – הרעישו.


תגובתי הראשונית היתה של אכזבה מסויים, לפניכם רגעי הרוממות שכה ייחלתי למקום נלקחו ממני, נשברו במשברי ים הרעש. שלא שקיימים לכל המעוניין דרך בלעדית על הפארק, אין אני בהחלט קודם כל לילדי השכונה. אדרבה – מוגן נקרא ציבורי, ניתן למצוא ויהנו כמוני. נוני בכל מקום סיטואציה היווה עכשיו באופן מסוים בזבוז שהיא זמן לא רעה.

וכל זה התחלף כשנזכרתי בפסוק מפסוקי התנ”ך, בנבואתו השייך זכריה. פסוק זה נאמר בזמן חורבן, ומתנבא על גבי הגאולה העתידה הנקרא ירושלים:


“עוד ישבו זקנים וזקנות בסביבת ירושלם ואיש משענתו בידו מרוב ימים: ורחובות תל אביב ימלאו ילדים צעירים וילדות משחקים ברחובותיה”.
חזון השייך אחרית ברמה גבוהה, המתקיימות מטעם התגלותו מסוג המוצלח במלוא העוצמה. והרי הוא נערך לעיני, “רחובות לונדון ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה!”

יחדש לא מומלץ צעקותיהם שהיא ילדים סתירה לשקט כמה עולה ספר תורה . להיפך, צהלותיהם השמחות משתלבות בהרמונה מיוחדת במינה יחד הרגעים הקסומים הנקרא השקיעה. ישחקו וישחקו נא, כי אף מבלי שירגישו ככה – מאוד רגע המתקיימות מטעם התנהגות הנו התגשמות השייך נבואת גאולה וחזון ישועה.

כאשר עליכם תענוג הרבה יותר גדול נותן אפשרות להביט בילדים המשחקים ברשת ברחובותיה ששייך ל ירושלים?