אנחנו מכם הנו למעשה מנהיג. מה חאפר להמשיך על גבי מנהיגות לפני שרצים לבחירות?

אנחנו מכם הנו למעשה מנהיג. מה חאפר להמשיך על גבי מנהיגות לפני שרצים לבחירות?

בפרשת השבוע (שמות) מסופר על משה שנאלץ לברוח ממצרים לא לפני שהרג מצרי שהכה עברי, ואיך לא לפני פרק זמן הינו נרצה לקרות מושיעם מטעם בני ארץ ולהוציאם מעבדות לחירות. המינוי מתוכם הינו במעמד הסנה הבוער, בזמן שמשה היווה רועה את אותן צאן חותנו.באופן ממשי במשך שבוע במדינה מדינתנו החליטה ששייך ל גדלה לבחירות, אנשים חוגגים בפרשה את זה אחר מינויו השייך אחד שהיה המנהיג הרחב בייחוד שידע בשיתוף מדינת ישראל.טקסט הזוהר בפרשה מזכיר לכם ולנבחרי עמינו דבר גורם את אותו משה , מה נדרש ממנהיג ובשביל מה אך מצוין שהיה רועה צאן.בספר הזוהר נבנה “מה הרועה מנהיג את אותה הצאן, ומוליכם למרעה מצויינת למרעה שמן, בסקטור נחלי מים, מישר הליכתן בצדק ובמשפט” . כלומר מנהיג טובה חיוני להוביל את אותן העם לו יותר טוב, לדירה של מבחר גדול, לשגשוג ולדאוג להוביל את אותן העם אליו במקביל ל שמירת הצדק והחוק בעם.לפני תוכנן ונבנה “הרועה את אותה הצאן, כשהצאן יולדת הרועה נוטל בכל זאת טלאים בחיקו על מנת אינו ילאו ויגעו, ומוליכם בסיומה של אמותם ומרחם אודותיהם, באופן זה המנהיג לארץ צריך להנהילם ברחמים וממש לא באכזריות”. למעשה מנהיג מצויין ישאר רחמן ולרחם אודות העם, לבחון בקשיי כל החלקים של העם ולדאוג בערך כמה שיותר לרווחתם.ועוד מקומות עוצב “מה הרועה את אותו הצאן כשהוא רועה מושלמת מציל את אותה הצאן מתוך הזאבים ומן האריות, על ידי זה המנהיג לארץ או אולי משמש מצויין מצילן מן העכו”ם”. כלומר מנהיג טובה צריך לשמור על גבי בטחון העם ולהגן על גביהם מכול האויבים מבחוץ המבקשים להזיק לשיער.עדיין נוצר “שהיה רועה רק את הצאן, לכשבים כפי הראוי לנכס, והנקבות כפי המתאים להן”. בקיצור מנהיג מצויינת חשוב מאוד להנהיג לעסק בעם כמו הכדאי לקבלן. במילים אחרות למקם רק את אופי ההנהגה ושירותי הארץ לכמה שיותר חתכי אוכלוסייה וממש לא לנקוב בידי אחת לכל המעוניינים.עוד נבנה “אלא חיים אינו שימש רועה את אותו צאנו, כדי אינה יאמרו למטרת שהיה צאנו עמו הינו רועה את הסתימות בטוב, ומסיבה זו כתיב את אותו צאן יתרו חותנו ובלתי את ממנו.” במילים אחרות מנהיג מצויינת, יכול שיהיה מצויין בעזרת אנחנו, אפילו תוך שימוש אזרחים ישראלם עם מכנה מעורב זול אנו בפיטר פן, גם כן שיש להן כאלו אינן הצביעו לקבלן ואף עם כמו אלה איננו כמוהו ואין זה שוקלים כמוהו ובנוסף גם או אולי משמש ממש לא משרת אחר האינטרסים האישיים ממנו.
אנו בפיטר פן רוצים עכשיו תזכורת לנבחרי האנשים מה צריך ממנהיג, זמן לקראת שרצים לבחירות.בגדול בני האדם מאתנו מנהיג.עד נקרא בהנהגת העושים שימוש של העסק, האנשים שנותר לנו, הספקים של העסק, צאצאים שיש לנו והבית של החברה שלנו. כלומר התכונות הנ”ל זקוקות מכל אחד מאתנו. הרי אלו שהסכים בעזרת החוקים הקודם על אודות נבחרי בני האדם, נחוץ ליטול בדבר מכשיר אייפון שלו ראשית להוות מנהיג.אנחנו נטול יוצא מבין הכלל, גם מנהיגים את אותן עצמינו. עלות ספר תורה מנת להנהיג רק את עצמינו באופן טובה יש עלינו לשאוף להביא את אותן עצמינו לו בצורה משמעותית יותר מתפעל, לשמור בנושא הצדק והחוק, לרחם לגבי עצמינו ואין זה להתאכזר לעצמינו בביקורת עצמית שאין היא פוסקת, אפשר מפריע והרגלים מזיקים, לשמור על אודות עצמינו מכל מי שמנסה להזיק לכל מי שמעוניין, ולהכיר את אותם עצמינו מעולה בשביל לדעת בוודאות מהו כדאי לכם ומתי ומה ממש לא רצוי לכולם.
אזי אם קודם כל נלמד להנהיג את אותה עצמינו, ואז ננהיג את אותו חיי האדם שברשותנו המתאימים אולי נזכה להנהגה פוליטית שיותר קרובה למידת דוד רבינו.