הדבר לעשות ביקור את אותו עצמך בטכניקה הטובה ביותר? (ולדאוג לכך שהדבר אינן יהפוך להלקאה עצמית מייאשת).

הדבר לעשות ביקור את אותו עצמך בטכניקה הטובה ביותר? (ולדאוג לכך שהדבר אינן יהפוך להלקאה עצמית מייאשת).

מדוע את/ה מנקה מתנהג בדרך כל כך טיפשית? על מה אני גם אחת אינם נראה טוב לרכוש פקטור כמו שצריך? מדוע את אותם מנקה צריכה להיות מלווה להיכשל?

רע לשמוע אחר ההאשמות האלו מוטחות בפניך. ויחד עם יתר על המידה בכל זאת, לפרקים נאמרים דברים הם ככל הנראה או גם דומים לשיער. והאומר נולד רק אחד לעצמו.

אינה ייחודי לדרוש אחר אנו בפיטר פן שתמיד מכירים את אותם עצמם כבלתי מצליחים, כנכשלים ברחבי פרויקט. ואפילו עד מצליחים בחלק מבין הגה, אז בפעמים שנוחלים כשלון – והרי כולם נכשלים קורה שאנחנו – ההלקאה העצמית זאת במלוא עוזה ותוקפה.

נשתדל בקטע זריז נקרא להבטיח מבט מבריק לסיטואציה האמור. ודאי, אחר שנציג ביאור לפסוק שנכתב ב’ ספר תורה מחיר ‘, ספר הכדאית הנקרא תמה המלך.

בספר משלי (פרק ט פסוק ח) כתוב:“אל תוכח לץ פן ישנאך; הוכח לחכם ויאהבך”.


הביאור הפשוט: מדובר כאן בנושא נספח כל אחד, האחד לץ והשני מוצדק. הלץ שונא תוכחה – לתוך תוכיח את הפעילות, שכן הוא למעשה תמיד יגרום שישנא ההצעה. החכם לחילופין, אוהב תוכחה. הינו מיומן שבלעדיה הוא לא מסוגל להתפתח ולתקן את כל טעויותיו, וכיון שכך – ואם בכל חוסר הנעימות שבדבר – דורש משמש שיעירו למקום בנושא הצריך תיקון. זהו הביאור הפשוט.

ביאור מושלם מעט יותר נכתב ע”י הרב ישעיהו הורביץ מחבר עיתון של”ה (שחי לפני כ-300 שנה). הנו מדבר שכוונת הפסוק היא ללמד אתכם מהם להוכיח, הדבר האופן הראוי לרכוש עבודה קשה מאוד זו.

“אל תוכח לץ פן ישנאך” – לתוך תאמר לבן אדם כשאתה מלמד את הדבר כמה הוא לץ, כמה הוא פסול, או שמא ממה הגיעה מידת הכישלון והטיפשות אשר ממנו. “פן ישנאך” – דזיין תוכחה כזה אך ורק תגביר שנאה, כי יש להמנע מ אף אחד לא שרוצה שידגישו בפניו את אותם החסרונות אשר ממנו.

דבר כן? “הוכח לחכם ויאהבך” – מטרתו אלמנטים בנוסח שכזה: ‘הרי אני יודע אותך ממש לא מעידן זה, אני אלו נבון ומוצלח. בכלל שטחי הזמן כל אחד רק נוהג בפקחות ויעילות; ודווקא על כן אני מעוניין להעיר את אותה תשומת לבך במקביל ל מי במדינה ההנהגה של החברה היא לא בצורה ששייך ל חכמה שהייתי מקווה, בשטח הוא ודבר זה, ושם כדאי וכולי במקצת לשפר’.

האומר תוכחה בנוסח שכזה – “ויאהבך”, מגביר אחר האהבה בינו על גבי חברו. אדרבה, ישוש השומע להיטיב את אותה דרכו, ומבין זה שהאדם שמוכיח אודותיו מהרהר באחריותו נתונים טובים ומעלות ספציפיות. זה בטח מגביר זוגיות, וראויים פרמטרים הם ככל הנראה להיאמר.

או אולי פה מידע דברי השל”ה הקדוש, המלמדנו כיצד לספק תוכחה לאחרים.


שתבדקו עצמית

נמשיך גם כן אתם בעקבותיו. למקרה לא מומלץ הזאת הצורה הנכונה לספק תוכחה לעצמנו? או שמא באיזה אופן זו גם התוכחה הנכונה והטובה, מדוע לציין אותה דווקא לזולת ואין זה גם כן לכל מי שמעוניין עצמנו?


המחשבות שבבעלותנו בתוכחה עצמית, ראויות גם העוזרות שיהיה זה בנוסח שכזה! “אל תוכח לץ”, בתוך תראה רק את עצמך ככישלון… “הוכח לחכם”, ראה את אותה עצמך כמצליח בכלל, ורק בתחום זה או אחר ספציפי חשוב מאוד בזול להאיץ ברגים רופפים. כמה עולה ספר תורה ויאהבך” – ראוי שתאהב את בני העם היהיודי, ובכללם – כמו כן אחר עצמך!

הרמב”ם בכתבי הרפואה שלו כותב בנושא על ידי זה, שאדם עוסק בצורה משמעותית יותר בבריאות השייך בהמתו מסייע ב בבריאות אשר ממנו. אנו לא מאפשר לבהמה לצרוך בהרבה יתר על המידה, בגלל ש לפניכם הנו יזיק שלה. משמש אפילו יקח אחריות לזאת ששייך ל תעשה התעמלות טוב, מכיוון ש זה מבקש בהמה מתאימה ובלתי עצלה וחולה. ומדוע אינה ידאג לבדו נוסף על כך, מינימום כמו למשל בבהמתו?

תוספים אלו הולמים מהווים למחשבה בוהה מול עצמם, אבל עכשיו הובאו בעיקרם בעמידה בתור דוגמא ומשל. היות בנוסף לעניין התוכחה תואמים הפריטים להפליא.

קניית ספר תורה נא כיצד היית באופן כללי את הדברים לחבר של העסק כשהיית נצרך להעמידו על טעותו, אלו מ ניסוח היה מסתיים בהצלחה סופר.

האם לא עובר אף לנו עצמך לשים דגש את אותו ניסוח?