בירור הסוגיה הנוקבת – למה עובד היהודים עונים בשאלה, לשאלה ששאלו הנל.

בירור הסוגיה הנוקבת – למה עובד היהודים עונים בשאלה, לשאלה ששאלו הנל.

יהודי ניגש על כל עניין ברחבי העולם בגישה מיוחדת. עלות ספר תורה : מרבית שאלו משמש עונה בשאלה נוספת.

וכמו שמספרים על גוי אלו ששאל יהודי: ”למה יהודי קורה עונה על גבי שאלו בהצגת שאלה נוספת?”.

אמר לנכס היהודי: “למה לא?”.

שמעתי שניתן לפרט תופעה זו: הכל עובר מההגדה השייך פסח.

פסח ???

לפניכם איך מפורש בהגדה: הבן בא ושואל, כל מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? … ובשביל מה הלילה הוא לגמרי מצה?

האבא, (כדרכם השייך יהודים, וכנ”ל) מתחיל גם הוא למעשה בשאלה בעניין הנושא: “מצה את זה שאולי היינו סועדים, על שום מה?”. אבל את אותם ככה באה (סוף סוף!) הפתרון, “על בכל אינן הספיק בצקם להחמיץ…”.

מכאן מגיעה החזון של האמורה. נוני וכולי לא מיצינו את אותם הביקוש, בגלל ש שלא בחינם חדרה הנהגה אותם להיותה כה ללא זיהום בעם ישראל. ואכן עומק מיוחד טמון אודות.

האם אתם בטוחים למה מהראוי שהללו גוררת אחריה וכו’ שאלה? – כי הינו רלוונטי עבור כל המבט על חייו.

מבט פשוט ושטחי שם לב בכל דבר את כל הגורם הישיר מהצלם, לכל אלו שנמנים על ‘סיבה’ מוטל עלינו ‘מסובב’, וממש לא מעט יותר. אודות מה המלחמה פרצה? למה הוא ניצח בבחירות? בשביל מה ראובן הצליח בביזנס? ובשביל מה שמעון נכשל? מחיר ספר תורה מה… מדוע… מדוע…

הפתרון כמעט לכל השאלות ברורה, נמוכה וישירה. הרי זו נראית לעין. וכל זה כיוון זה וכך ובאמצעות כך (כי המדינה השנייה התחילה, מכיוון ש בחרו שבה, היות יש להם חוש לבתי עסק, מכיוון ש הוא תלמיד איטי – בהתאמה). אותם הסיבה הישירה, מכאן הנו התפתח.

נוני – אינו הדרך בתוכה רואה היהודי רק את העולם. היהודי מיומן שעל כל לעלייה הגדולה חיוני אמתלה שדווקא איננו נראית לעין: השגחה אישית, לשלם לו ועונש, המצווה של ועבירות, ניסיונות ואתגרים. וכל זה עובר מלמעלה, והגורמים אלו דברים לא בולטים במבט קריטי ביותר, ואינם תואמים להבנה שטחית.


כמעט כל שהללו שתשאל “למה?”, יש אפילו הקדמה ארוכה לתשובה, בדמות שאלות נוספות: על מה למעשה יש צורך בכל עולם? מהו היעד שלמענה אתה חי? מהו תפקידו של בשיתוף ישראל? אודות מה א-לוהים מנהיג על ידי זה את עולמו?

סימני השאלה הרבים מצטרפים בשיתוף להשקפת יקום מקיפה וכוללת, ומציירים תמונה מעניינת בדבר הכול ודבר שיש. ורק לא לפני הוא למעשה, כעבור דברי ההקדמה הארוכים, אה באמת, יש לעסק וגם תשובה לשאלה הקטנה שלנו.

יהודי עונה על גבי שהללו בהוספת שאלה אחר, בגלל מבטו מטעם יהודי מבין שבלי השאלה השנייה שהוא מוסיף – הביקוש לא הגיע לתשובה האמיתית מתוכם. יהודי מתפעל מוסיף שאלו שונה, בגלל ש בעיקרם באיזה אופן אפשר להיות לאמת שמסתתרת מתחת לצורך המקום.

וזו היעד להנהגה ‘יהודית’ בכל זאת.


עלינו למישהו שאלות?