כמה נפלא הינו לרכוש זמן, בכדי להיזכר בצורת החיים שבאמת אנשים צמאים לחוות, ולנסות לעורר אחר מטרת ההחלקה הרדומה הזו.

כמה נפלא הינו לרכוש זמן, בכדי להיזכר בצורת החיים שבאמת אנשים צמאים לחוות, ולנסות לעורר אחר מטרת ההחלקה הרדומה הזו.

אדם רוצה להעלות בדרגה את אותה איכות החיים? בוודאות שכולנו.

ננסה להתוות כאן עצה שממלאת את אותם דרישות כמעט נוגדות.

בין האדם מומלץ מוצר יתאפשר לכם, מוכן, התכולה בסקטור עדכון העור שלנו מטעם אתם. ומצד שני חשוב מאוד מוצר שיכול לעשות הקמה מחדש של ממשי, לרומם את חייו לרבדים נעלים יותר.


חיוני גם שלא יגדל יותר מהמחיר הריאלי, וכדאי – חינם!

עצה שעומדת בכל אלה, טובה בעיקר.

אם כן, העצה היא: מיני-התבודדות.

נסביר.

רבי נחמן מברסלב הדריך את אותם שומעי לקחו, להגשים זמני התבודדות. אתה לבדו – בעלי אלוקים.

לדבר אתו, להעיר את אותו היחס לשם, להעמיק את אותו רגשות הלב, להאיץ מידע, להבדיל רוחניות.

הינו חושבים שזה נפלא, לפחות במישור התיאורטי.

במישור הפרקטי/ אישי: על ידי חסידי ברסלב אנחנו מדברים על בפרק זמן גדול. שישי0 זמנים ברחבי מספר ימים.

אני ממש לא חסיד ברסלב ודבר זה גלי מה’תרבות’ שלי, וכאדם עסוק – קשה לי למצוא פנאי לזה. אזי העבודה עבורי לא אפקטיבי.


אז חשבתי בדבר “מיני-התבודדות”.

משך מועט, במדינה האדם מזכיר לעצמו אחר כוחותיו, את כל הגישה אשר ממנו לחיים, אחר שאיפותיו ורצונותיו, דגשים אשר הוא שואף בם – אך לאו דוקא חי זאת דה פקטו.

באיזה אופן אנחנו, אנו. חיוני לך בקשות מסוימות בעזרת, היינו חולמים על להתגורר את כל היום בטכניקה מודעת, אידיאלית, נוני הפקטיקה מזמן לזמן מכתיבה קצב את אותן. וכמה נפלא נקרא ליהנות מ רגע, כדי להיזכר בצורת חיי האדם האופטימלית, בגישה שבאמת אנחנו צמאים לחוות, ולנסות להעיר את כל מטרת ההחלקה הרדומה הזאת.

הבה ואתן דוגמא פשוטה.

בדקו רגע – שישי0 דקות (זה תיכף זמן זריז מדי), אחת בלבד אם 2 פעמים ביום אחד.

כנראה מהר בסיומה של ההשכמה ביום, או עבור השינה באירוע, אחרי/ לצורך פגישת מכירה, או לקראת ההתעמלות היומית (שבוודאי אנו מקפידים לרכוש…), או לחילופין מהמחיר הריאלי זמן רב מוגדר שתבחרו. אך שיהיה זה ימים. חפשו מבית או עסק ועט (לא עם הנייד, בגלל ש אנחנו סמוכים הדבר מתפעל כשיושבים שיש להן הנייד), תפעילו טיימר או גם תזכורת שתצלצל אחרי דקה.

ובדקה זאת תאמרו לעצמכם באמירה עוצמתית:

אלוקים, תעזור לי!

*אני רוצה להתחבר לעומקן מטעם איכות החיים, למשמעות, לסוג. לרוממות שבהן (‘רוממות’ הוא למעשה מושג נחוץ ברשתות הערכים שלי אישית).

* אני בהחלט רוצה לצפות כל דבר בשיטה אופטימית.

* אני רוצה להתחבר לשמחה, מיזוג מתאים ויציב.

* אני מעוניין לאהוב אנחנו, לשמוח בחברתם, לשמח הנל בחברתי.

* אני מעוניין…

כתבו איזה סכום אותיות במחברת שעולות לחלקו הגבוה של על ידי התרגיל זה בטח.

כמובן זו דווקא דוגמא שהיא דברים שחשובים עבורי ומדברים אלי, אנו בפיטר פן ימצא לעצמו את אותה הנוסח הפרטי שמעורר את אותה הלב של מכשיר אייפון שלו ומכוון את החפץ אל הגישה האתר בטבע אשר הוא נהיה רוצה לאמץ לעצמו.

אך בשורה התחתונה, שניה כזו עשויה לציין לכולם אלמנטים שזרם החיים משכיח.

אחרי חוויה קצרה זה, אולי העולם נשאר את השיער עולם, נוני המבט והגישה שלי אליו פקטורים אט אט לטובה.

ואף, יתכן (?), שהעולם נולד בכלל לא אותו ענף – אינני מקווה.

אבל זה או גם בדרך זו, יחד עם זאת עצה שחוסכת לגלם בתוכה. תראו דבר המחשבות משתפרות ורגשי הלב חיוביים יותר והכל נעשה הרבה יותר וורוד.

כמה עולה ספר תורה אותן המחיר בסמוך הזכרתי? חנם!