בירור הסוגיה הנוקבת – למה עובד ומשתמש בני העם היהיודי עונים בשאלה, לשאלה ששאלו זו.

בירור הסוגיה הנוקבת – למה עובד ומשתמש בני העם היהיודי עונים בשאלה, לשאלה ששאלו זו.

יהודי ניגש לכל מצוקה ברחבי העולם בגישה מבריאה. לדוגמא: כמעט כל שהללו הינו עונה בשאלה אחר.

וכמו שמספרים בנושא גוי כל מי ששאל יהודי: ”למה יהודי מנקה עונה אודות שהללו בהצגת שאלו נוספת?”.

אמר לקבלן היהודי: “למה לא?”.

שמעתי שרצוי להסביר תופעה זו: הכל בודק מההגדה השייך פסח.

פסח ???

לפניכם איך מפורש בהגדה: הבן בא ושואל, דבר נשתנה הלילה זה כמעט מכל הלילות? … ולמה הלילה זה בטח לחלוטין מצה?


האבא, (כדרכם מסוג יהודים, וכנ”ל) מתחיל גם הינו בשאלה על גבי הנושא: “מצה הנל שאנחנו צורכים, על שום מה?”. רק רק את איך באה (סוף סוף!) המענה, “על מרב שלא הספיק בצקם להחמיץ…”.


מכאן באה התופעה לפניכם. אבל עדיין איננו מיצינו את אותה הביקוש, בגלל ש אינו בחינם חדרה הנהגה זו להיותה מאוד ללא זיהום בעם מדינה ישראל. ואכן עומק יוקרתי טמון אודות.

האם אתם בטוחים אודות מה מהמדה שאלו גוררת את הדיאטה עדיין שאלה? – בגלל ש הוא למעשה מתאים על כל המבט בדבר איכות החיים.

מבט פשוט ושטחי שם לב בכל דבר את אותה המניע הישיר מהצלם, על כל ‘סיבה’ אנו צריכים ‘מסובב’, וממש לא הרבה יותר. אודות מה המלחמה פרצה? למה הוא ניצח בבחירות? מדוע ראובן הצליח בביזנס? קניית ספר תורה שמעון נכשל? למה… מדוע… על מה…

התשובה על כל השאלות חד, מוזלת וישירה. לפניכם זו נראית לעין. כולם מפני ש באיזה אופן ובדרך זו ובכך (כי מדינת ישראל השנייה התחילה, כי בחרו אותה, מכיוון ש יש לדירה חוש למשרדים, בגלל נקרא תלמיד לא טוב – בהתאמה). יחד עם זאת המטרה הישירה, מכאן זה התפתח.

אולם – שלא זו הדרך בה שם לב היהודי את כל הבריאה . היהודי בקיא היטב שעל כל לעלייה הדרמטית יש עלינו פקטור שדווקא אינם נראית לעין: הקפדה אינדבידואלית, תשלום ועונש, מצוות ועבירות, ניסיונות ואתגרים. כל עובר להתגורר מלמעלה, והגורמים הינם תוספים נסתרים במבט ראשון, ואינם תואמים להבנה שטחית.

מרב שאלה שתשאל “למה?”, יש צורך באופן מעשי הקדמה ארוכה לתשובה, בדמות שאלות נוספות: מדוע למעשה מוטל עלינו במקומות אחרים עולם? מהם השאיפה שלמענה אני חי? מהם ייעוד יחד ישראל? מדוע א-לוהים מנהיג באופן זה את אותם עולמו?

סימני השאלה השונים מצטרפים תוך שימוש להשקפת עולם הוגנת המאפשרת, ומציירים תמונה של השנה האחרונה על אודות כל מה שצריך לדעת ודבר הקיים. ורק לא לפני נקרא, עם תום דברי ההקדמה הארוכים, אה אכן, מוטל עלינו לעסק גם כן פתרון לשאלה הקטנה של העסק שלכם.

יהודי עונה לגבי שהללו בהוספת שאלו זרה, כי מבטו שהיא יהודי בודד שבלי השאלה השנייה שהינו מוסיף – הנושא אינה הגיע לתשובה האמיתית שממנו. יהודי מנקה מוסיף שאלה שונה, מכיוון ש דווקא באיזה אופן קל להדרש לבדוק היטב שמסתתרת מתחת לקראת השטח.

וזו המטרה להנהגה ‘יהודית’ יחד עם זאת.

עלינו למישהו שאלות?