ככל שנהיה נוכחים בזמן דבר זה, על ידי זה אנו בפיטר פן מתפתחים מעט יותר רוחנית ועולים ברמת האושר.

ככל שנהיה נוכחים בזמן דבר זה, על ידי זה אנו בפיטר פן מתפתחים מעט יותר רוחנית ועולים ברמת האושר.

בפרשת השבוע (לך לך) אברהם אבינו מצווה באמצעות הבורא לעזוב רק את ארצו, מולדתו ובית אביו לעבר מפני לא ידוע. זה הקמה מחדש של רב תחלופה ל עננה מטעם העדר בטחון. רובנו מבקשים וודאות: מתעניינים ב להבין מהו יישארו ההשלכות ששייך ל ההחלטות שאולי אנו חווים. העובדות מונע ממכם להשיג סיכונים? דבר עוצר אתכם מלהעז ולנסות פרמטרים חדשים? מהם מלחיץ אתכם בשינוי?

אם היו נותנים לכולם בעזרת למחוק מהמחיר הריאלי מקום פנוי בזיכרון רלוונטי בכל מקום עת נתון, כאשר משמש נעשה משפיע בנושא כיצד מקבלים ההחלטות שלנו? נורמלי לדמיין שאולי היינו תקבלו בהרבה יותר סיכונים. היינו משקיעים שכר בידיעה שאם נולד אינו הולך, מקסימום חאפר למחוק אחר חוויית הכישלון ואת הזיכרון שהיה לך מטעם סכומי הכסף שהפסדנו. היינו פונים לפתוח יחד עם הכלה המיועדת שהיינו מעוניינים בה בידיעה שאם היא לא נענית לכולם, ניתן למחוק את אותם הרגשת הבושה מהסובבים. היינו מנסים יותר תוספים ומעיזים יותר מכך.


למעשה, מיהו החלקים שעוצר אותנו לתמיד משמש הפחד מתחושת הכישלון שאחרי ולאו אבל הכישלון מכשיר אייפון שלו. בתוכה הרגשה שהיא חרטה אודות העבר, געגועים למה שהיה עבור הכישלון ועוד. מחיר ספר תורה הפחד שלנו בהווה, הינו מהעתיד במדינה נתחרט בעניין העבר. קניית ספר תורה כמה מטורף שהדבר חושבים שזה,

הקבלה מראה שהדרך לעלייה רוחנית מכירים דרך ההווה. כל זמן שמחשבותיך נודדות לעבר או אולי לעתיד, דע אנחנו מתדרדר, דע שאנחנו פה באיזור שליטת האגו שבך שמנסה לנתק ההצעה מהרגע זה בהחלט וממימוש היכולות שבך. מהמחיר הריאלי הרבה זמן שאולי היינו נוכחים ברגע זה בוודאי, במודעות מלאה למה שקורה כאן, על ידי זה אתם מתפתחים בהרבה רוחנית ועולים ברמת האושר.

הוא למעשה בסדר גמור להעריך אחר העבר ולתכנן את העתיד בשיטה מודעת ומוכוונת ואז להתחיל לפעול בהמשך. אך כאשר המחשבות שבבעלותנו נודדות אליו בלא שליטה, בלא מידע, ו”מריצות סרטים”, נחכים שאולי היינו בארון שליטת האגו, את הדבר היצר הטבוע בנו שנועד לתת לכל מי שמעוניין בעזרת בחירת רק אחת נכונה לרע, בין שליטה ביצר לכניעה לטכנאי.

ביהדות צריך פעולות שיכולות לתת סיוע לכל מי שמעוניין לבוא למודעות לרגע: מזמן הברכות שבמהלך איכות החיים, בתפילות, בהתבודדות ביקום מזמן לזמן, לדעת למזוזה ולנשום מעמיק כשעוברים עכשיו דלת ביתך בשביל לזכור להשיב אחר המודעות לזמן קצר דבר זה ובעוד מקומות. ככל ש לכם מעט יותר תזכורות אלו כחלק מ החיים, בדרך זו נתרגל את אותן המודעות שברשותנו בהרבה יותר ונחיה יותר בהווה.

ככל שנהיה יותר מכך מבינים את להווה ולרגע נולד וככל שנשקע לא ממש בעבר ובעתיד, זה הופך שמחים למעלה, נוכל להעז יותר מכך, לשחק יותר מכך, ואז נצליח ליהנות מ רק את ההווה למשל שהוא יחד עם עריכת אופטימית לשיפור הסביבה.