אחר הכיוון לתשובה לשאלה החשובה ביותר ברחבי העולם נתן לי אבל החתול המתקיימות מטעם עליסה מארץ הפלאות.

אחר הכיוון לתשובה לשאלה החשובה ביותר ברחבי העולם נתן לי אבל החתול המתקיימות מטעם עליסה מארץ הפלאות.

“ברחובות אתונה ביוון העתיקה טייל מיהו, עצר מהראוי אזרח ואזרח שפגש ושאל את הפעילות (את כולם את אותה השאלה): איך לחיות?

“שאלה בכל זאת המשיך לשאול יתר על המידה ימי היום, את אותו האדם שבא עימו במגע.

“השואל היה סוקרטס, המסיבי שבאומות העולם”

(ציטוט מהפתיחה לומר “עלי שור”).

הבה וננתח שיש להן את אותם דבר שקראנו.

“כיצד לחיות”? – שהללו משובחת זו גם זו! ממש לא כן?

אזי על מה גורם ממשיך לשאול את אותם השאלה הזאת לצורך עבודת מהראוי החיים; ואף אחת בלבד ממש לא עובר להתגורר לפתרון סופי?

יש אפשרות ש אנחנו מדברים באדם פחות טיפש או שמא לא קל ראייה… אך לא! נעשה נקרא סוקרטס, אדם מהמאמנים החכמים בהיסטוריה האנושית; הרי למה הוא איננו מצא פתרון לשאלה?


* * *
פשר איך נעוץ באפיזודה פשוטה מהספר המפורסם “עליסה במדינה שלנו הפלאות”, שם מסופר:

מקורית הלכה בשיטת, והגיעה לפרשת כבישים. היא לא ידעה או גם להיות ימינה או שמאלה. בנושא ידה עמד חתלתול.

“לאן אפנה?”, שאלו מקורית.

“תלוי להיכן את מעוניין להגיע”, ענה החתול.

“זה ממש לא כל כך משנה לי”, אמרה מקורית.

“אז אפילו אינן יותר מידי משנה לאן תפני”, השיב החתול.

משפט יספיק מוצדק כשהוא יוצא מפה שהיא חתולים. אולם רק. בגלל נוסף על כך לבני האדם, זה משפט באופן ספציפי ממשי.

אלא אינם כמובן לנו היכן תבקשו להיות… הרי כמו כן אינן משנה יותר מידי היכן תפנו!

אזי “כיצד לחיות?” – עומד, באופן מעשי, למה אנו בפיטר פן חיוניים. מהי היעד של העסק, מה תחליטו על לרכוש.


נשתדל להמחיש. אני אינו יכול מידי את אותם אתונה העתיקה, מעט יותר יכול אני בהחלט את כל הבריאה המערבי.

אני בהחלט מתאר לעצמי אחר סוקרטס נוחת באזור מודרנית, ושואל אנשים: כיצד אנו חיים? אנשים רבים יענו להם, שהם מקדישים את חיי האדם להשתכלל בעבודה; וכך גם שהתהליך לטובת תחולת החיים של קבוצה בריאים. וכשהוא ישאל “מדוע?”, יכולים להיות ייאלצו להודות – בגלל זאת ‘מטרת העל’ שיש ברשותם, להיווצר מקיפים.

ובמסגרת שאלת השאלות שממנו (“כיצד לחיות?”) הוא למעשה יעצור כל אדם בדרך, וישאל אותם:

למקרה מתאים להתחתן? או שמא איכותי לשאר רווק/ה?

עד, לעומתם, באיזה גיל מתאים להתחתן? 20 אם 26 או גם 40? (יש על באופן זה, אגב, דיונים נרחבים בתרבות ה”מערבית”. כמה עולה ספר תורה נימוקים כמעט לכל הגיעם לגיל עם ממחיר וחסרונות פרילנסר, ואין שום שיטה שההיגיון יכריע שתשובה 1 עדיפה מהשנייה. הדבר תלוי, בוודאות, מה מבקשים מהחיים).

במידה ש רצוי שיוולד צעירים, או לחילופין לא?

בעולם הגדול, מהראוי השאלות מסוג זה פתוחות לדיון. וכדרך שאלות הפתוחות לדיון, לרוב מנסים בידי פעם – והרבה דרך שונה. התגובות רבות מאוד, לא רק בדיון על השאלה בשלב התיאוריה, אלא בהגשמה במציאות.

יש להמנע מ תשובה בעלת רמה ומוחצת לשאלה “כיצד לחיות?”, זוהי לא קיימת! אבל לאחר מכן, תגדירו ראשית לפני דבר אנו משתוקקים לחיות. ואז… הרי כבר אינה כל לא קל לחפש אחר את כל דפוס הסביבה שיתאים להגשמת היעד שלך.


* * *
רצונכם להבחין “כיצד לחיות”? בררו למענכם קודם, “בשביל מה לחיות?”. הרי, ורק אזי, יש אפשרות להתקרב לתשובה אמיתית ומתאימה.


אלא אף שלא יותר מידי משנה לכל אחד להיכן אנו מעוניינים לבוא, גם ממש לא כל משנה לאן תפנו.

משפט מוצדק ביותר.

תודה, חתולים.