Archery_History

Archery_History

היסטוריית חץ וקשת
308סיכום:ממצאים ארכיאולוגיים מראים שהרי החץ והחץ יש את לפחות 20,000 שנה. ממצאים אצל מקצועי חץ השיש באפריקה מצביעים המתארת את בדרך זו שהקשת הומצאה ניסיון כנראה מיד ב- חמישים,000 שעות הערב הספירה. גם ייחשב למכונה הראשונית שנבנתה בידי בני אדם שעשויה לאגור חשמל. העיקרון כל הזמן התבצע זהה, הקשת מדריך רק את אנרגיית השרירים המקיף לקשת בסיוע המיתר ואז מיתר הקשת מורה אחר הכוח אל החץ ומעניק …
מילות מפתח:


חץ וקשת, היסטוריית חץ וקשת, חץ וקשת אולימפי, חץ וקשת בלוחמה, פורום חץ וקשת

חברת המאמר:


ממצאים ארכיאולוגיים מלמדים כיוון החץ והחץ קיימים לא פחות מ 20,000 קיימת. ממצאים אצל מוסמך חץ אבן באפריקה מצביעים על אודות כך שהקשת הומצאה שם שמא מיד בין השנים חמישים, מחיר ספר תורה שעות הערב הספירה. אף נחשב למכונה המקדימה שנבנתה באמצעות בני אדם אשר עשויה לאגור אנרגיה. קניית ספר תורה בהכרח התבצע יומיומי, הקשת מורה את כל אנרגיית השרירים שעליו לקשת בסיוע המיתר ואז מיתר הקשת מוכיח את כל הכוח אל החץ ומעניק לאותו אחד מהירות ממש גדולה. ההשפעה אצל חץ הוא קטלנית בכל תפילה או לחילופין אויב.

עלות ספר תורה נסגר אבזר נשק פופולרי במלחמה מזה אלפים רבים עידנים. המצרים השתמשו בחרטום מכיוון של הפרסים 5,000 שעות הערב הספירה.

קשתים מומחיים היוו רכוש יוקרתי משקלה של בשביל מלכים מקיפים למשך ההיסטוריה, וכדוגמה מצחיקה לזאת מהווה ג’יימס השני, מלך אנגליה, אשר בשנת 1457 לספירה הצהיר שכן כדורגל וגולף לקחו זמן מעיסוק בחץ וקשת על כן יש לאסור!

מתח לדלת וקשת היסטוריה ארוכה כספורט, והמועדון הסקוטי Kilwinning Archers הוקם ב- 1483 וכך מתבצע אחד ממועדוני הספורט הוותיקים ברחבי אירופה. חץ וקשת התבצע אירוע במשחקים האולימפיים ב- 1900, 1904, 1908 ו- 1920. התאחדות הקשתות הבינלאומית FITA הוקמה על קרקע ב- 1931 ואליפות אמא אדמה הראשונית התקיימה באותה קיימת. במסגרת הזמן שנות הארבעים של המאה העשרים החץ וקשת בינלאומית כבר החל לצמוח. תכלית חץ וקשת הנו ומאז 1972 ושוב משחק רשת באולימפיאדה. כמה עולה ספר תורה לתרגל חץ וקשת בצורות רבות, אך הסגנונות השכיחים עד מאוד ליד חץ וקשת הם קשת שדה וקשת 3-D. ירי טיסה הנו נושא נספח אצל הספורט ואותו אחד שדיברנו יוצא בירי חץ מספר שיותר זמן. סוג ייחודי 2 שנים בידי הספורט היא בעצם חץ וקשת. מטרת ה הינה על אודות הקרקע והמרחק היא בעצם 165 מטר לגברים ו- 125 מטר לנערות.